Aarhus Universitets segl

Edith Reske-Nielsen

Edith Reske-Nielsen (f. 1918), fhv. overlæge, dr.med.

Nedennævnte materiale vedr. disputatsen 1961 er i 2008 blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg:

  • (Grøn æske): Manuskript til disputatsen, diagramopsætninger, figurer (m. fotografier), negativer (og følgeskrivelse vedr. levering fra trykkeriet af 82 stk. blyklicheer).
  • (Rød æske): Billedmateriale til disputatsen m. anvisning vedr. placering og repoduktionsstørrelse til trykkeren, korrespondance om disputatsen fra internationale kolleger og venner (bl.a. cand.jur. Karen Fich) samt professor, dr.med. Jørgen Bichels og docent, dr.med. Erna Christensens indstilling til Det lægevidenskabelige Fakultet vedr. antagelse af disputatsen til forsvar for den medicinske doktorgrad og Erna Christensens opponentmanuskript (m. ER’s egne håndskrevne rettelser og tilføjelser).
  • Blyklicheer med illustrationer med illustrationer til disputatsen.

Gave 2008 fra overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen, Åbyhøj.

Fra Aarhus Universitets årsberetning for 1961-1962.

Fra Aarhus Universitets årsberetning for 1961-1962.

Mærkat på forsendelse af blyklicheer af disputatsfigurer fra Aarhuus Stiftsbogtrykkerie til doktoranden anno 1961.