Aarhus Universitets segl

Erik Hørlyck

Advokat (H), lic.jur. & dr.jur. h.c. Erik Hørlyck (tidligere Feilberg Jørgensen) har overdraget materiale hovedsagelig med relation til Studenterrådet ved Aarhus Universitet og herunder sit formandsskab 1965/1966.

Der er tale om følgende:

  • stud.jur. og formand for Studenterrådet Erik Feilberg Jørgensens tale ved rusmodtagelsen den 2. september 1966 (2 foliosider) - læs talen (pdf) >
  • Fortrolige referater af otte møder i Konsistorium fra 3. februar 1966 til og med 13. januar 1967. Referaterne er udfærdiget af Studenterrådets indbudte observatører. Det var rektor, der afgjorde, til hvilke punkter på dagsordenen studenterobservatører kunne deltage. Ud over Studenterrådets egne henvendelser drejede det sig navnlig om areal- og udbygningsspørgsmål, nye studieordninger og lignende orienteringspunkter (oplysende mail af 19. februar fra Hørlyck er vedlagt materialet)
  • 2 scrapbøger omfattende perioden 1963-1968

I forbindelse med sit overdragelsesbesøg den 1. marts 2018 gav Erik Hørlyck et erindringsinterview om sider af studietiden, men også om eksempelvis æresdoktoratet anno 2015 ved Aarhus Universitet, som han modtog på baggrund af sin omfattende forskning i entrepriseret gennem 40 år.