Aarhus Universitets segl

Finn Brøbecher

Kassebog 1965-1968 for stud.jur.

Regnskabsbog omfattende perioden 1. august 1965 til 30. april 1968. Regnskabet for de personlige indtægter og udgifter er ført af stud.jur. Finn Brøbecher, der boede på et såkaldt klubværelse i Funch Thomsensgade 10, 3. tv.

Regnskabsbogen er i efteråret 2015 blevet overdraget til AU Universitetshistories samlinger bilagt to siders kommentarer af cand.jur. Finn Brøbecher og opbevares i transitrummets brandskab i bygning 1448, kldr.

Bogen er ikke stjålet fra Aarhus Katedralskole, hvorfra Finn Brøbecher blev student i 1964, skønt denne skoles navn ses på mærkaten; bogen var udleveret med henblik på fysikrapporter, men der blev ikke brug for den i den sammenhæng.