Aarhus Universitets segl

Tryksag i anledning af Franz Blatts afvisning af KU-kaldelse

Fra direktør i Det Kongelige Bibliotek, Svend Larsen, er i november 2018 modtaget et eksemplar af en tryksag, som blev til på baggrund af professor Franz Blatts afvisning i 1940 af en kaldelse fra Københavns Universitet.Professor, dr.phil. Franz Blatt, der var blevet ansat som docent i klassisk filologi ved Universitetsundervisningen i Jylland i 1930 og var blevet professor i 1934, modtog i november 1940 en kaldelse til et professorat ved Københavns Universitet.

I København havde man næppe forestillet sig det muligt: Den højt estimerede forsker foretrak såmænd at blive i Aarhus!

Tidligere havde professorer og docenter ellers straks søgt til København eller udenlandske universiteter, når lejlighed bød sig, men ikke Blatt, der hermed gjorde Aarhus Universitet en kolossal tjeneste.

Som det hedder i Holger Friis Johansens seks sider lange nekrolog over Franz Blatt i Aarhus Universitets årsberetning: "Den psykologiske virkning af dette nej var betragteligt, såvel i København som i Århus".

Afvisningen af kaldelsen var skelsættende, for hermed lærte de ved Københavns Universitet, at det herefter nok ville være hensigtsmæssigt lige at spørge vedkommende, inden man fremsendte en kaldelse.

Det skal i sammenhængen huskes, at visse københavnske professorer endnu på dette tidspunkt i daglig tale indbyrdes kaldte Aarhus Universitet for 'Jungleuniversitetet' - et fænomen, som imidlertid fra dette tidspunkt, hvor Aarhus Universitet også lige havde opnået disputatsretten, begyndte at aftage.