Aarhus Universitets segl

Grethe Philip

Philip, Grethe (og Kjeld Philip):

1.

Fotokopi af afskrift af udskrift af Det økonomiske og juridiske Fakultets eksamensprotokol vedr. Inger Margrethe Philips cand.oecon.-eksamen 1941. Dokumentet er kuriøst ved konsekvent at omtale kandidaten som "han". Grethe Philip blev i 1941 første kvindelige cand.oecon. fra AU.

2.

Fotokopi af Kjeld Philips professoransættelsbrev anno 1943.

*

Fotokopierne er tilvejebragt takket være udlån fra cand.oecon., fhv. folketingsmedlem Grethe Philip.