Aarhus Universitets segl

Hans Werner

Werner, Hans (1929-):

Fotokopier (alle originaler er gået tabt) af HW's dåbsattest, akademisk borgerbrev 1947, bevis for bestået filosofikum 1950, diverse attesteringer og attesthæfte vedr. andendel. Erindringsnotater i form af ego-foredrag i Rotary 1984 (5 sider) og 1989 (1 side) - i begge foredrag omtales faderen, Sven Werner, professor i fysik ved AU fra 1938. Endvidere Bibliotek for Læger, hæfte 4, 1995, med Mogens Andressens omfangsrige artikel: "Kirurgien og kirurgerne på Københavns Kommunehospital. En historisk vignet" (heri omtale af overlæge Hans Werner, f. 1929, s. 354-356). Gave 2001 fra overlæge Hans Werner, Hørsholm.