Aarhus Universitets segl

Heinrich Fauteck

Fauteck, Heinrich (1):

Ansættelsesbrev 1941, note om møde fra Poul Jørgensen 1941, meddelelse af forlængelse af ansættelse 1944, 3 tilhørerlister til Fautecks undervisning forår og efterår 1941, indbydelser til gæsteforelæsninger (Elling, Noren) 1941, personligt adgangskort til immatrikulations- og årsfest 1941 samt program til denne, "Forretningsorden for Lærerforsamling og Fakulteter ved Aarhus Universitet" (1938), 1943-omstødelse af annonceret undervisning ved Dr. Krämer og annonvering af Fautecks undervisning forår 1944 i stedet, indbydelse 1944 til gæsteforelæsning (Olaf Carlsen), egenhændig håndskreven meddelelse om undervisning E 1945 og F 1946, skrivelse 1944 fra Holst-Knudsen om undervisningsministeriets godkendelse af forlængelse af Fautecks beskikkelse som lektor, indbydelse til immatrikulationsfest 1944 (påført i hånden: "abgesagt"), AU-meddelelser til Fauteck om indkomstindberetning til skattevæsen 1944-47, indbydelse til F. "med Frue" til mindehøjtidelighed for faldne studerende i Domkirken 1945, 1946-indbydelse til afsløring af mindeplade for Karl Verner i Vestergade, læseplanskorrespondance, tillidserklæring 1946 fra en lang række studerende der gerne ser Fautecks ansættelse forlænget, afskrift af Heinrich Bachs 1946-anbefaling til Fauteck og brev dec. 1947 fra Stender-Petersen med lovprisning af Fautecks holdning og virke i Århus og om verdenssituationen og Tysklands fremtid ("beantwortet 20.3.1948" m. Fautecks skrift).

Materialet ligger i kronologisk orden.

*

Gave 2001 fra Birte Fauteck-Gramlich, Pastoratsstrasse 7, 50997 Köln. Brev af 6/6 2001 fra BF-G.

*

Endvidere kopi af Erik M. Christensens nekrolog 1986 over Fauteck i FU-info. Fremsendt 2001 af Erik M. Christensen.

Fauteck, Heinrich (2):

Materiale i kopi fra Universitätsarkiv der Freien Universität, Freie Universität Berlin, v/ Ute Chopra:

Materiale (herunder korrespondance) vedr. Fautecks virke ved Freie Universität, CV, nekrolog m.v. samt materiale vedr. Habiliation. Overdraget 2005 af Ute Chopra, FUB.