Aarhus Universitets segl

Helge Hollesen

Helge Hollesen-samlingen

Papirer/tryksager

 • Brugerundersøgelse af UNIvers 2010
 • Aarhus Universitets alumnerelationer (analyse og anbefalinger)
 • Samlet aktivitet på AU's største platforme 2013
 • K.E. Løgstrup: Skolens formål (Løgstrup 100, 2005)
 • Genåbning af Løgstrup-arkivet indbydelse m. Svend Andersens tale indlagt
 • Information & debat (redesign 2004)
 • Per Aage Brandt: Academia 2050 m. dedikation fra forf.
 • Ib Johansen: Karnevallet - et historisk rids, 5 s. msk.
 • Ole Togeby: Om værdifri og værdifuld humanistisk forskning (2007)
 • Brev fra cand.oecon. Børge V. Blønd 25. maj 2015 om Augustus og med erindringer
 • Tale ved bogudgivelse (om religioner)
 • Diverse vedr. Hans Hauge (bl.a. udklip, interview ved Hollesen)
 • Samling af materiale vedr. Cheminova er overført til Cheminova-mappen
 • AU's kommunikationsstrategi 2002 v/IC
 • Dorthe Jørgensen - udklip vedr. Fogh-regeringens holdning til eksperter
 • BSS - problemanalyse 2014
 • AUgustus - diverse undersøgelser
 • Pressemeddelse Odontologisk Inst- om Zendiumprisen u.å.
 • Invitation af AUFF til besøg på ARoS i anledning af bevilling 2003
 • Diverse udklip
 • Diverse vedr. Auditoriehuset/Søauditoriet
 • Sang fra Henning Lehmanns 40-års jubilæum
 • Klage vedr. afslag på optagelse af annonce i Information & Debat (2 læg)
 • Tågekammeret 1956-1996
 • Henning Lehmann: Causeri ved Det naturvidenskabelige Fakultets 50-års-jubilæum den 4.6.2004
 • Henning Lehmann: Tale ved årsfesten 10. september 1999
 • Henning Lehmanns tak til medarbejdere i den centrale administration 2002
 • Henning Lehmanns notat vedr. årsfestens form bilagt KFM-1977-betragtninger vedr. genoptagelse efter 6-7 år uden årsfest
 • Tale ved Det naturvidenskabelige Fakultets jubilæum - muligvis af dekanen
 • Sange til Eggert Petersen 30. maj 1997
 • Udbygningsplan for Aarhus Universitet 2000-2010
 • Studenterradio ca. 1995
 • Indbydelse til Årsfest og Indvielseshøjtidelighed ved Det teologiske Fakultet 2000, sang + Mads Møllers tale indlagt
 • CFK - center for Kulturforskning - 10 år tale af ?
 • Diverse udklip (Observatoriet 2004, flytterokade/besparelser 1998, Kaserne Ortopædisk Fødselsanstalten 1998, Lehmann om forskeruddannelse 1998, Margit Ankerstjerne 40 års jubilæum 1999, AU's 70-års jubilæum og Henning Henningsen 1998, Nyt Løgstrup-arkiv 1995, Jens Peter Christensens kronik om kongen og navnet Aarhus Universitet 2003),stjålne AU-stole tilbage 2002, kronik af Niels Chr. Sidenius om AU's første 75 år 2003, "Videnskabens træ" over hovedindgang 2003, diverse vedr. AU's 75-års jubilæum 2003, Rifbjerg/Hugo Rasmussen 2003, WA helsides anmeldelse af Olaf Linds 2003-bog, Svanemordet 2004, Antikmuseet genåbner 2004, farvel til Henning lehmann 2003

AU-tryksager

 • Humaniora ved Årtusindskiftet CFK  (1999)
 • Samfundsvidenskab. Klassiske uddannelser som skaber vores fremtid (2005)
 • Det samfundsvidenskabelige Fakultet. Grundlag og planer 1999-2001
 • Konsistorialvalg 1997
 • Studenternes Hus 25 års jubilæum
 • Spiselig forskning program  (2007)
 • Indvielse af Langelandsgade 139 lørdag den 12. september 1998 med Svend Erik Larsens prolog indlagt
 • Inst. f. De Eksakte Videnskabers historie og Steno Museet bilagt Steno-forelæsningerne 1996 FU
 • Aarhus Universitet Auditoriebyggeri Grundstensnedlæggelse invitation 28. juni 1999 bilagt udklip og tale af Henning Lehmann
 • Indvielse af Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek og Uddannelsescenter i Victor Albeck Bygningen bilagt dekan Søren Mogensens tale samt rektor Henning Lehmanns plus Palle Lykkes kronik fra 19.1.2000.
 • Antikmuseet (C.F. Møllers fremstilling vedr. ombygning) 2001 bilagt Vinnie Nørskovs mails
 • Homers Odyssé - annoncering af Otto Steen Dues oplæsning mv.
 • Julius Bomholt - udstillingskatalog Statsbiblioteket 1996
 • Indsamling 2003 til Aarhus Universitets Jubilæumsfond
 • Jubilletræfgruppens program og deltagerliste 2003
 • Program for årsfest 2003
 • Program for Åbne Døre 2003
 • Program for Åbne Døre i Nobelparken
 • Champagnebrunch på AArhus Universitet 8. september 2001 (fejring af afslutningen på arbejdet med Kirkebys værk i Søauditorierne/Auditoriehuset
 • Auditoriehuset og Per Kirkebys maleri Aarhus Universitet folder Informationskontoret 2001
 • Aarhus Universitetsforlags ti-årsberetning 1985-1995
 • Jorn 21 lystegninger ½ved 60-års jubilæet
 • Det teologiske Fakultet 50 år - 1942-1992
 • Victor Albeck Bygningen med Det sundhedsvidenskabelige bibliotek (C.F. Møller)
 • Den jydske Akademiker - udstillingsprogram Statsbiblioteket 1978
 • Ekspertvinkler. Folketingsvalget 2005 (under redaktion af Sv. Aa. Mogensen)
 • Jubilæumsskrift til Tågekammerets 40 års jubilæum 1996
 • Nobelparken etape 1 Lystænding af "Ekspansion" 17. maj 2000

 

Genstande/artefakter

 • Skilte "Nyhedstjenesten" og "AU Kommunikation"
 • Kassettebåndoptager Sony TCS-580V
 • Redskaber til layout - beregning af billedstørrelse etc.

Lydbånd etc.

 • 3 spolebånd fra 1980'erne - Universitetsradioen, bl.a. m. Johan Fjord Jensen og måske Jørgen Carlsen
 • 2 kassettebånd med interviews m. hhv. kunstneren Niels Winkel og lektor Anders Bøgh
 • CD-rom: Flemming Sørensen - forslag vedr. universitetet 2004

Materialet er overdraget af afgående journalist Helge Hollesen i 2015 og tidligere