Aarhus Universitets segl

Henning Lehmann

Henning Lehmann

Henning Lehmann (f. 1933), student 1952, cand.theol. 1960, dr.phil. 1975, diverse ansættelser ved Det Teologiske Fakultet siden 1960 (amanuensis, kandidatstipendiat, adjunkt, universitetslektor, professor), dekan for nævnte fakultet 1971-1974 og 1980-1982, rektor for Aarhus Universitet 1983-2002.

Materialet

Ved et antal seancer gennem et års tid har AU Universitetshistorie udtaget, hvad der kunne rummes i 30 flyttekasser, af materiale, som Henning Lehmann har haft stående i sit emerituskontor. Materialet supplerer/kompletterer tidligere overdraget materiale fra bl.a. fhv. universitetsdirektør Stig Møller og fhv. chefjurist Per Møller Madsen.

Størsteparten af det nytilkomne er referater og andet tilsvarende, der ikke er unika, men som ikke desto mindre er af uvurderlig betydning at have ved hånden i forbindelse med opretholdelse af muligheden for umiddelbare studier i nyere aarhusiansk universitetshistorie. Det samme gælder en større samling prospekter og bygningstegninger med tilknytning til byggesager i Henning Lehmanns rektorperiode (en enkelt byggesag dog fra hans tidlige dekanperiode).

1. Arkivalier

 • Konsistorium
 • Konsistorisums Forretnings- og budgetudvalg
 • Konsistoriums retningslinjeudvalg
 • Konsistoriums Biblioteksudvalg
 • Byggesager
  • Sandbjerg
  • Åbogade
  • IT-Parken
  • Store Barnow-grunden: Stjernecenteret, Nobelparken
  • Forskerparken
  • Hovedbygningens ombygning til Teologi o. 1974
  • Ortopædisk Hospitals ombygning til Teologi o. 1997
  • Moesgaard
  • Etnografi
  • Videnskabshistorisk Museum/Steno Museet
 • Rapporter om pladsmangel, bl.a. betænkning 1967
 • Lokalplaner
 • SEA
 • Materiale vedr. lokaliteter/forskningsområder (bl.a. Skærum Mølle og Danmarks Jordbrugsforskning)
 • Udviklingsaftale/-kontrakt
 • Hovedsamarbejdsudvalget
 • Dekanmøder
 • Materiale vedr. optagelse
 • Rengøring
 • Design
 • Diverse rapporter, betænkninger mv.
 • Diverse vedr. udvalget om humanistiske servicevirksomhed/områdestudier
 • Diverse publikationer om forskningspolitik
 • Diverse tryksagerDet Teologiske Fakultetsråd
 • Det Teologiske fakultetsråds forretningsudvalg
 • Materiale vedr. Det Teologiske Fakultet
  • Studienævn
  • Økonomi
  • Studievejledning
  • Informationstjenesten
  • Privat sml. vedr. Teologforeningen, Akademikernes Samarbejdsudvalg samt sml. af stud teol og Debat)
 • Amanuensisrådet

2. Effekter

 • Henning Lehmanns skrivemaskine med ”armensk” tastatur (anvendt bl.a. ved disputats)
 • Henning Lehmanns radioapparat fra årene som parkkollegianer
 • Original æske med indhold: hængemapper til arkivskab (1970'erne)