Aarhus Universitets segl

Henrik Munck

Munck, Henrik (cand.oecon.)

Kopi af Jubillefestens scrapbog og kopi af papirer vedr. Jubillefesten. Fremsendt 2003 af Henrik Munck, Kbhvn. der i 1954 var pressesekretær for Studenterrådet vedr. Jubillefesten 1953.

*

- De to originale scrapbøger fra Jubillefesten 1953 samlet af Henrik Munck

- Memorandum om studenternes hus i Århus 1955 (redigeret af Henrik Munck)

- 4 eksemplarer af ”Oecon Vægavisen” – alle fra 1952 (nr. 31, 34, 35 og 38) – redigeret af henrik Munck som medlem af bestyrelsen i Økonomisk Forening.

Gave fra cand.oecon. ved Årsfest og HM’s 50-års-kandidatjubilæum 2006.

*

Mail 19/1 2007 med erindringsglimt vedr. perioden, hvor Henrik Munck redigerede studenterhåndbogen og søsatte den selvstændige publikation ”Rådsnyt”. Med brevpost er samtidig fremsendt numre af Rådsnyt 1-6, alle 1953 og enkelte presseklip vedr. Rådsnyt samt materiale vedr. valg til Studenterrådet. Gave 2007.