Aarhus Universitets segl

Inger Nørholm

Nørholm, Inger

Regnskabsbøger fra det lægevidenskabelige studium 1948-1957 - alt 7 hæfter. Akademisk borgerbrev 1948. Attesthæfte 1953-1956. 3 trykte opgavesedler til lægevidenskabelig embedseksamen 1955/56 og 1956/57. Program for Den almindelige Danske Lægeforenings reception 29. januar 1957 på Aarhus Universitet m. 3 sange på bagside, herunder "Lægen" af Aage Berntsen.  Bordplan for eksamensfest januar 1957 (trykt af Akademisk Boghandel). S.m. brev af 4/1 2004 vedr. regnskaberne og økonomiske aftaler med forældrene.

*

I 2005 overdroges materiale vedr. dissektionsophold i Paris 1952 (diverse immatrikulationskort,  retningslinjer, etc, se også billedsamling) samt afskrift af dagbog vedr. Paris-opholdet (11 sider). Desuden overdroges 2005 lærebøger fra studiet, herunder Billmann&Hakon Lunds Organisk kemi og Uorganisk kemi, kogebog fra Hygiejnisk Institut KU og Ranulfs Socialvidenskabelig Metodelære (anvendti Filosofikum)).

*

Gave fra cand.med. Inger Nørholm, Skødstrup.

*

Supplerende aflevering 2008:

-Tryksager:

1. Statistisk Kvartalsskrift: Studenterne ved Aarhus Universitet og andre statistiske meddelelser. Århus Kommunes statistiske kontor, årg. 9, nr. 2-3 april-juli 1953, udkom januar 1954. Indgået i Universitetshistorisk Udvalgs håndbibliotek.

2. Studenter-Sangbogen Syng med! (u.å.)

- Stencileret sang 1953 fra fest på kollegium 7 i anledning af bryllup efterfølgende dag samt skr. kommentar hertil.