Aarhus Universitets segl

Jens Aage Doctor

Doctor, Jens Aage:

Privatarkiv og kuffert.

Skoletid:

- Realskole: Tryksager, sange, udklip, månedskort til tog.

- Gymnasium: Udklip, meddelelsesbog 1947-50, dansk stil der vandt konkurrence om englandsophold, tryksager vedr. Kolding Gymnasium, Skolefestprogram 1949 m. foto, Studentersangbogen, 17. årg. (KU), div. vedr. Hindsgavl 1949 herunder tegning af Doctor på værelse.

Studieårene:

- 1950/1951 Korrespondance:

Hjemmet (især moderen), Bedstefaderen, Kaja Rosendahl Hansen (Pulle), Bogimporten, Mark+Polly+Peter, Aarhus Universitet, Kaj Paaskesen Schønbech, Aage Rebsdorf, Århus Kommunes Biblioteker, filosofikumsmanuduktørfirma, Den jydske Akademiker, udklip om Kolding Gymnasium + flere.

- 1951/1952 Korrespondance:

Hjemmet, anon. Servitrice på Brøndums Hotel, Helge Laursen, Kaj Paaskesen, Kaiser, Bodil Lund, ERik Jensen, Haakon Baggesen, T.F. Møgelberg, Randers Amts Vikaranvisningsbureau, notater vedr. vikariater, recept til apotek, bankbrev, humanistiske studenterråds indsamling ved Frandsens død, Ella Doctor m.fl.

- 1952/1953 Korrespondance:

Studenterrådet (konvolut m. Jubillemærke), Universitets-Samvirket (tildeling af kollegieværelse), Magistratens 1. Afd. (Unmack Larsen) vedr. stipendium, stud.jur. Svend Gram Jensen, Gudrun Jordansen (Doctors vært, div. udklip inklusive et om Anders Iversens KU-guldmedalje), Rådsnyt 1 og 2 1953 (5. årg. - m. reklame for Bogimporten), Knud Børge Bendtsen, SR (Jubillefestens organisering m.v.), attest vedr. tuberkuloseundersøgelse, Ulla Helmer-Hansen, AU legatmeddelelse, Helge laursen, Senstius, Lærer Thomsen (Sterup), Valgkort, Kurt C. Leuchsenring, SR-møde, biblioteksskrivelse, ilgodsfragtbrev vedr. vasketøjsforsendelse i kuffer (den afleverede kuffert!), H: Eskildsen, økonomidirektør Tjørnehøj vedr. statistisk undersøgelse, Tuberkuloseforening, Carl Allers Etablissement, Dybdal, Niels-Jørgen Kaiser, Bogimporten (indbetalingskort), 14-årige Ulla.

- 1953/1954 Korrespondance:

Hjemmet (bl.a. vasketøjsbrev), Justus Hartnack, Universitets-Samvirket (værelsestildeling), Helge, Inge, Gerda Boisen, antikvariater, Jerslev Kommunekontor, E. Berg (AU-kontoret), Per Cortes, SR's Bogudvalg, Knud (vedr. kvinde), Jydsk Selskab for Nordisk Filologi, DIS, Holm, Jørgen Selst, Høst & Søn (bestilling af Vilh. Andersens litt.hist.), Gunver Madsen, Moestrup, læge Møller Nielsen, Carlsberg Bryggerierne vedr. rundvisning af 25 danskstuderende fra AU, Skjødsholm, Askov Boghandel, Universitets-Jubilæets danske samfund, SR-indbydelse til fest,

- 1954 Korrespondance:

Hjemmet, Bedstefar, Juridisk Antikvariat, Askov Boghandel, SR, Statsbiblioteket vedr. Thøger Larsen m.v., Danmarks Internationale Studenterkomite, Kaj, Århus Skattevæsen, Fritz Schønheyder (fmd. for stipendiebestyrelse), DIS Århus, Århus Kommunale Fogedkontor, SR udkast til lov om SU, Engelsk Bogimport Kbhvn., Helge Laursen,

- 1955/1956 Korrespondance:

Diverse kvitteringer: Radio-Thygesen, Kollegierne (lys), husleje, Akademisk Boghandel, skatteseddel, breve fra moderen (også om kuffert), Dahlgren (Helsingør), Karl Erik Wienberg (sang), AU vedr. SU, AU vedr. eksamensopslag, Samvirket vedr. værelsestildeling, skattevæsen, George, "Kollegieforretningen Studenterkollegierne", kvittering cykelforretningen Jordbrovej, Aarhus-Hallens restaurant, 'Johanne Mokkes og Ingeborg', Abels Kunst, div. boghandler og forlag, Jydsk Akademisk idrætsforening (udtagelse til kamp!), entrébilletter til Tarantelle Restaurant (ÅH), eng. udklip om T.S. Eliot-opførelse, Østerskov, Det classenske fideicommis, Standard Forlaget (leksikon), Holm (Søborg), Helge Laursen (la Rochelle), Kaj Paaskesen, Aarhus Politikammer (cykellygte), Gwennant Davies og diverse vedr. englandsophold, Hulthén (Göteborg), en Beograd-connection, Baltica præmiekvittering, Göran, Undervisningsministeriet om bevilling af kulturelt identitetskort,

- Pædagogikum

- 1960: Foreningen "Norden": Korrespondance

- 1961-1962: Dansk lektorat i Bonn:

Korrespondance m.v. fra lektoratet i Bonn 1961-1963, universitetspapirer, breve fra universitetet og fra studenterorganisationer, fra kulturinstitutioner, fra moderen, diverse indbydelser, Foreningen Norden, tilsendte "Meddeleser fra Aarhus Universitet", kataloger fra københavnsk antikvariat, div. tryksager, Akademisk Boghandel, Turistforeningen for Århus og Omegn (arrangement), DIS, billetter, indkøbssedler m.v.

- Diverse: Numre af Magisterbladet og Information & Debat med omtale af 50-års jubilæet 1978.

Ovennævnte er overdraget af Henny Mejer Doctor 2001.

Lektor, dr.phil. Jens Aage Doctors forskningsarkiv mv., der tidsmæssigt omfatter materiale fra Thøger Larsen-arbejdet og hen over disputatsen – i alt ca. 5 hyldemeter - er i 2005 overdraget af Henny Mejer Doctor, Viby.