Aarhus Universitets segl

Jørgen Bang Clausen

I 2005 har Jørgen Bang Clausen, Skævinge, overdraget kopier af artikler fra Sorø Amtstidende 1960 vedr. RAF- bombardementet af kollegierne i 1944. Er elektronisk lagret. I 2005 har Jørgen Bang Clausen fremsendt skitser vedr. egne erindringer fra 31. oktober 1944 og fremstillingen ”Små skolepiger så RAF bombe Gestapo i Aarhus Universitet”, der omhandler Dorrit Lorentsens erindringer fra nævnte dato.

I 2013 er der via Historisk Afdeling, hvortil Jørgen Bang Clausen havde fremsendt det, tilgået AU Universitetshistorie en materialesamling vedr. ovenomtalte emne/problematik. AU Universitetshistorie har samlet det i 2013 modtagne materiale i én samlet pdf-fil, som vil kunne distribueres til forskere inden for området.

Anbragt i Billedsamlingen (ordinær afd.) vedr. 1940'erne.