Aarhus Universitets segl

Jørgen Brems Dalgaard

Intet af følgende vedr. Jørgen Brems Dalgaard er overdraget i original; der er tale om fotokopi eller digital scanning:

- Materiale vedr. disputats 1950: Takketaler til Ege og Schønheyder samt KU foruden en sang klippet fra avis.

- Levnedsskildring 1983 (fortrolig) til Den kgl. Ordenshistoriograf og dennes (Tage Kaarsteds) svarskrivelse.

- "Pålagt 'festtale' ved julefest på instituttet 12/12 1980.

- Jule-epistler 1982-1983 (bl.a om institutforhold)

- En mængde avisudklip fra 70-årsdagen 1988

- Faglige notater (håndskrevne) på en lap papir

- Udskrift af diverse eksamensbeviser

- Diverse militære lægeansættelser

- Diplombreve vedr. æresmedlemsskaber af videnskabelige foreninger

- Diplombreve vedr. korresponderende medlemsskaber

- Hædersbevisninger vedr. vinterkrig 1941.

- Diverse identitets- og medlemskort

- Delvis fortegnelse over JBD's "Epistler"

- Diverse.

*

Materialet kopieret på baggrund af udlån 2002 fra Anne Marie Jexner, Højbjerg, senere Hørsholm.