Aarhus Universitets segl

Jørgen Hylleberg

Hylleberg, Jørgen (f. 1935)

Jørgen Hylleberg, Afd. for Marin Økologi, afholdt 28. oktober 2005 afskedsforelæsning med billeder og tekst om egen historie ved universitetet. Manuskript i form af PowerPoint-show CD-R + udprint overdraget 2005 af Hylleberg. Opbevares s.m. senere modtaget material

 

Aflevering 2005:

- Materiale vedr. plan anno 1993-1994 for (ikke realiseret) udvidelse af den marinbiologiske feltstation Rønbjerg til formidlingscenter.

- Materiale vedr. plan 1993 vedr. Maximus-projekt (marin yngel) (ikke-realiseret).

- Materiale vedr. TMMP (Tropical Marine Mollusc Programme).

- Materiale vedr. PMBC (Phuket Marine Biological Center).

- Materiale vedr. Master-program (tryksager + blåt skærf/bånd til kandidaterne + ”matrice” til eksamensbeviset).

Studieordninger og læseplaner for Biologi (Studieordninger Biologi 1978-1995, Overbygningsmoduler 1988-1996, Kursusbeskrivelser 1992-1995, Læseplaner 1986+1990+1991+1995+1996, Studievekledning for de naturvidenskabelige fag 1978-1979), div. Tryksager vedr. Aukom-nettet, ansættelse af udenlandske medarbejdere og ulandsforskning og –undervisning ved AU, Institutavisen (Institut for genetik og økologi) 1982-1987, Årsberetning 1977, 1978, 1982-1984 for Institut for genetik og økologi

”Tornby Kaninavlerforenings Almanak fo kanin og avlere. 1995-1996 godt og vel …”. Udklip fra Spor 1991 om Bo Barker Jørgensen, der forlader AU, manuskript til Jørgen Hyllebergs festtale ved årsfesten 1988, AU-årsfestmappe 1988 m. alt indhold bevaret (grundstensnedlæggelse Forskerparken etc). Se desuden Billedsærsamling 75  Gave 2005 fra lektor, Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

Aflevering 2006:

Materiale 1973-2005 i form af papirudprint og på CD: Diverse oversigter vedr. JH’s aktiviteter, public relations etc.  samt fotografiske optagelser i tilknytning hertil. Desuden bogen ”Akvatisk Økologi på Rønbjerg 1977”  (340 s.) – heri tegning forestillinde Revsbech (”Hvor f … blev ilten af?” – en tegning, som også er vedlagt i farvelagt udgave). Desuden opklæbede udklip fra årsfest 1988 og herunder nedlæggelse af grundsten til Forskerparkens permanente byggeri.

Gave 2006 fra fhv. lektor, Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

Radioudsdendelser og billedmateriale afleveret 2005/2006

Radioudsendelser med JH's medvirken.

*

Billedmateriale

I alt 26 + 19 fotos:

- 26 stk: Jørgen Hylleberg dekoreres (modtager Crown of Thailand (m. kopi af bevis/diplom), JH med Ridderkors 2002, JH modtager vietnamesisk fortjenstmedalje 2004); årsfest 1988 med Lehmann, dronning Margrethe og festforelæser JH, Genetica I på værft i Hou 1968 (m. skipper Hans Jensen, søsætning m. Ove Frydenberg, Tønnes Nielsen m.fl.), ålekvabber til elektroferese, fotos fra julearrangementer på Institut for Genetik og Økologi (m. Frydenberg som julemand, senere Frydenbergs datter), fotos fra 20-årsjubilæum for Genetik og Økologi 1987 (Jørgen Bundgaard taler, Jan Sørensen taler, Vibeke Simonsen underholder i 1967-antræk). Thailændere ved mikroskop og på båd. --19 stk: Fotos vedr. M.sc.-studiet, TMMP (Tropical Marine Mollusc programme) m.v. – Hylleberg på en del (strand, tempelbesøg, avislæsende i Kina). Leveret på CD-R s.m. forklarende tekster hertil.

Gave 2005 fra lektor Jørgen Hylleberg, Marin Økologi.

*

Diverse fotografier – ca. 15 - og andre afbildninger, herunder udklip 1973-2005.

Gave 2006 fra lektor Jørgen Hylleberg, Marin Økologi)

 

Aflevering 2012:

Omfatter Marin Økologi 1970-2005 samt JH's personlige aktiviteter før og efter. Der er tale om såvel papirarkiv som elektronisk lagrede filer.

Desuden er der afleveret effekter/memorabilia - se foto med eksempler >

Gave fra Jørgen Hylleberg 2012.

*