Aarhus Universitets segl

Jørgen Pedersen

Pedersen, Jørgen (1890-1973)

 

1. Materiale modtaget 2004-2005

 • Korrespondance 1936: Breve fra Aarhus Oliefabriks sekretær Weis og direktør Thorkild Juncker til Jørgen Pedersen forud for ansættelsen af sidstnævnte som AU’s første professor i økonomi (Gave 2004 fra Gudrun Agersnap).
 • Korrespondance 1945: Faglig korrespondance mellem økonomerne Jørgen Pedersen og Frederik Zeuthen på baggrund af udgivelse af bog forfattet af Jørgen Pedersen. Korrespondancen foreligger udelukkende i såkaldt ”renskrift”. På en enkelt renskrift forekommer datering 1945, hvilket må antages at være en fejl i betragtning af sammenhængen (Svend Ranulf, Kjeld Philip og Schneider nævnes i korrespondancen). Gave 2005 fra Gudrun Agersnap.
 • Bøger af Jørgen Pedersen (fortegnelse v/ Gudrun Agersnap elektronisk lagret i elektronisk mappe vedr. Jørgen Pedersen) samt konkurrenceforelæsning 1920 m. brunt omslag samt diverse ”diplomer” i rulleformede embalager, bl.a. Kungl. Vetenskabsakademien, Stockholm.

Gave 2004-2005 fra cand.oecon. Gudrun Agersnap, Kgs. Lyngby. Korrespondancen opbevares sammen med fotos i Billedsærsamling 64.

2. Materiale modtaget 2016

a. Publikationer af Jørgen Pedersen

 • Pedersen, Jørgen & O. Strange Petersen: An Analysis of Price Behaviour during the Period 1855-1913, 1938 (m. JP's ejersignatur på titelblad)
 • Pedersen, Jørgen: Arbejdslønnen i Danmark under skiftende Konjunkturer i Perioden ca. 1850-1913, 1930 (m. forfatterens dedikation til Evan Marstrand på titelblad og med Evan Marstrands ejersignatur på smudsblad. To udklip indlagt i bogen: om disputatsen og udnævnelsen til docent v. KU; begge uden kildeangivelse)
 • Pedersen, Jørgen: "Credit Policy Reviewed", Sonderdruck af Zeitschrift des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 1951
 • Pedersen, Jørgen: Danmark og EF - perspektiv og kommentar, 1972
 • Pedersen, Jørgen: Das Gleichgewicht der Wechselkurse und seine Bestimmungsgründe, 1939
 • Pedersen, Jørgen: En Analyse af det engelske Smørmarked i Perioden 1923-36, Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut, Nr. 1, 19371937
 • Pedersen, Jørgen: En Undersøgelse af Indtægtssvingningerne i Landbruget i Perioden 1922-36 og deres Indflydelse paa andre Ehverv, 1938
 • Pedersen, Jørgen: Fællesmarked og Frihandelsområde, Skrifter fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut nr. 14, Akademisk Boghandel, 1957
 • Pedersen, Jørgen: Glückwunsch til Erich Schneider, in: Ansprachen zur Feir des 65. Geburtstages von Erich Schneider am 14. Dezember 1965 im Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, 1966
 • Pedersen, Jørgen: Hvad er en vvelfærdsstat? in: Det danske Magasin 2, 1957
 • Pedersen, Jørgen: Hvad vil der vindes og hvad tabes for Samfundets Økonomi ved en Stabilisering af Pengenes Værdi (Prøveforelæsning til professorat ved Københavns Universitet (stencileret)) (u.å.)
 • Pedersen, Jørgen: "Incomes Policy - Danish Style", Reprint fra Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, no. 69, June 1964
 • Pedersen, Jørgen: Indkomstpolitik, in: Nyt om økonomien, nr. 1, 1965
 • Pedersen, Jörgen: "Is Development of Stagnant Countries Dependent on Aid from Industrial Countries in the rest of the World?", in: Ekonomi Politik Samhälle. En bok tillägned Bertil Ohlin på sextio-årsdagen, 1959
 • Pedersen, Jørgen: Kapital, Kapitalrente og Penge samt Vekselkursteori og Konjunkturbevægelser. Fjerde gennemsete Udgave. Udgivet af Studenterraadet ved Aarhus Universitet,1946
 • Pedersen, Jørgen: "Landbrugets fremtid", særtryk af kronik i Berl. 2. marts 1970
 • Pedersen, Jørgen: Om Aarsagerne til det liberale Samfundssystems Sammenbrud, Det lærde Selskabs Skrifter, 1948
 • Pedersen, Jørgen: Ord og Virkelighed, in: Gads danske magasin, nr. 5, september 1952
 • Pedersen, Jørgen: Pengeteori og Pengepoliti, særudgaver af 1.- og 2.-udgaverne fra hhv. 1944 og 1948 med mange blanke sider, hvorpå JP har skrevet i hånden, og hvori er anbragt store mængder af manuskriptsider
 • Pedersen, Jørgen: Samordningsudvalgets Rapport - et diskussionsoplæg, Nationaløkonomisk Tidsskrift 1956, hæfte 5-6
 • Pedersen, Jørgen & C. Lind: Statshusmandsbrug i Fyns Stift, 1933
 • Pedersen, Jørgen: "The Control of Wages and the Value of Money: The Dutch Experience", Reprint fra   Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, No. 40, March 1957
 • Pedersen, Jørgen: "The Justification of Commodity Agreements", International Wheat Agreements, International Journal of Agrarian Affairs, Vol I, No. 3, September 1949
 • Pedersen, Jørgen: Valutaspørgsmaalet, 1932
 • Pedersen, Jørgen: "Vore kaotiske kreditforhold", Særtryk af Nationalølonomisk Tidsskrift, årgang 1967, hæfte 3-4

b. Publikationer om Jørgen Pedersen

 • K.M.: "Professor Jørgen Pedersen. Nationaløkonom - Journalist - landbrugsøkonom", Tolvmandsbladet, nr. 1, 1961

c. Publikationer af andre forfattere

 • Gad, Holger: Planerne om oprettelse af et erhvervsfakultet og etableringen af den økonomiske faggruppe ved Aarhus Universitet, MEMO 1978-11 (supplerer de trykte jubilæumsfremstillinger, idet argumenterne fra Handelsstudentkommissionen af 1914 omtales udførligere)
 • Geiger, Theodor: De danske Studenters sociale oprindelse, 1950 (med Flemming Agesnaps ejersignatur på titelblad)
 • Geiger, Theodor: Debat med Uppsala om Moral og Ret, 1946 (2 ekspl., det ene m. forfatterens dedikation til Jørgen Pedersen)
 • Geiger, Theodor: Klassesamfundet i Støbegryden, 1948 (m. forfatterens dedikation til Jørgen Pedersen)
 • Geiger, Theodor: Konkurrence. En sociologisk analyse, 1941
 • Geiger, Theodor: Kritik af Reklamen, 1943 (m. forfatterens dedikation til Jørgen Pedersen)
 • Geiger, Theodor: Sociologi, 1939 (med Gudrun Høegh Pedersens ejersignatur (senere gift Agersnap)
 • Geiger, Theodor: Vorstudien Zu einer Soziologie des Rechts, 1947 (med forfatterens dedikation tilm Jørgen Pedersen) - se dedikationer
 • Gelting, Jørgen - anmeldelse af Jørgen Pedersens Pengeteori og Pengepolitik, Handelsvidenskabeligt Tidsskrift 1944
 • Gelting, Jørgen: En Undersøgelse af Forbrugets Afhængighed af Indtægten og visse andre Forhold, Studier fra Aarhus Universitets Økonomiske Institut, nr. 8, 1942
 • Scherf, Harald: anmeldelse af  Karsten Laursen and Jørgen Pedersen: The German Inflation 1918-1923, Sonderdruck af Zeitschrift des Instituts für Welwirtschaft an der Universität Kiel, 1966
 • Starcke, Viggo: "Den bagvendte vej. Marxisternes jubilæer i året 1967", særtryk af kronik i Berl. 5. november 1967
 • Udvalget vedrørende lønregulering efter pristallet - redegørelse afgivet 15. februar 1952

d. Andet

 • Grammofonplade (33 RPM) med Erich Schneiders afskedsforelæsning fra Kiels Universitet 1968 - varighed ca. 40 minutter. På omslaget forefindes dedikation fra Erich Schneider - og den må formodes at have været til Jørgen Pedersen. Foreligger digitaliseret i arkiv. Se pladeomslag (pdf). Hør uddrag om årene ved Aarhus Universitet.

Gave ultimo 2016 fra Hanne Agersnap, Virum. (Hanne Agersnap er datter af Jørgen Pedersens datter Gudrun Agersnap og svigersøn Flemming Agersnap).

3. Materiale modtaget 2019

a. Publikationer af Jørgen Pedersen

 • Romerretten, 1962 (med diverse notater og noter til foredrag (eng.) på Hald Hovedgaard 1964 indlagt)

b. Manuskripter

 • Manus til forelæsning ved professorkonkurrencen ved KU 1930 (32 håndskrevne sider)
 • Tiltrædelsesforelæsning ved Aarhus Universitet 1936 (20 maskinskrevne sider, læs dokumentet)
 • Studies In Internal Migration In Denmark (Håndskrevet i 'bog', ca. 85 sider)

c. Andet

 • Karikaturtegning af Jørgen Pedersen (Hanne Agersnap ved ikke, hvem kunstneren er)

Materialet er doneret af Hanne Agersnap og i november 2019 overdraget af Sune Agersnap.