Aarhus Universitets segl

K.H. Skott

Skott, K.H.

Skotts speciale i historie fra 1948: ”Hovedtrækkene i den danske Ydrepolitik fra Frederik III.s død til Udbruddet af den skaanske Krig , med særligt hensyn til Forholdet til Sverige og Frankrig og med Redegørelse for de divergerende Synspunkter, der kan konstateres inden for den danske Regeringskreds”. Desuden Haandbog for Studenter 1940 (Københavns Universitet). Gave 2006 fra fhv. gymnasielektor K.H. Skott, Vestervang, Århus.