Aarhus Universitets segl

Karen Fich

[Karen Fich] [Karen Margrethe Brorson Fich]

(1) originale dokumenter:

Regnskabsbog 1941-1945 (udstillet i Steno Museet 1998, overdraget 2001), AU-bevis for bestået Juridisk Embedseksamens 1. Del 1944. Årskort for 1943/44 (uden foto). Bevis for bestået Bogholderiprøve 1941. Bevis for bestået Filosofikum 1942. I mappe vedr. Fich.

*

(2) Samling af fotokopier:

Dag- og ugebladsreportager fra Aarhus Universitet og Marselisborg Studentergaard ca. 1941-1943:

- En række artikler 1943 i Demokraten v/Erna Lorenzen med samtaler med kvindelige studerende - "Kvinder i dag" - heraf flere alumner i Marselisborg Studentergaard: stud.mag. Marie Lorensen, stud.med. Bente Egmose-Hansen, stud.jur. Karen Margrethe Brorson Fich (: Karen Fich) og stud.oecon. Tove Christensen. Desuden Demokraten (uden oplysn.): "Besøg paa Kvinderegensen i Aarhus" og Aarhus Amtstidende reportage ca. 1941 fra Studentergaarden.

- Uidentificeret artikel om juridisk eksamen.

- Polititilladelse til Knud Brix til rejse 4/5 september 1943.

- Billed-Bladets fotoreportage fra Aarhus Universitet 6. oktober 1942

Gave fra Karen Fich, Lillevang 5, 2700 Brønshøj (død 2002)