Aarhus Universitets segl

Kirsten Neuhauges samling

Vedr. Tandlægehøjskolen/Tandlægeskolen/Odontologi

 • Indrammet skilderi forestillende Appollonia - odontologiens skytshelgen - repro af Carlos Dolci 1676
 • Der Dorfbader - indrammet repro af skilderi af Der Dorfbader - en 1600-tals-tandbehandlingssituation
 • Materiale/sange vedr. julefrokost 1959 (KU, måske genbrugt i Aarhus?)
 • Modtagelse af nye studerende 1960 (et enkelt notat)
 • Visehæfter fra ÅTH (m. vittighedstegninger af Herluf Birn (HB))
 • ÅTH Revy 1981 - Video i VHS og masterbånd
 • Saks fra Tandlægehøjskolens tidlige år o. 1960
 • 2 brevordnere med nyhedsbreve/meddeleser mv. fra Tandlægehøjskolen 1981-1991. (Meddelelser på pink papir vedrører nedlæggelsesplaner 1983/1984 og 1988).
 • Personalekartotekskasse (tom) anvendt ved Tandlægehøjskolen ca. 1960-1980.

AU - Det Lægevidenskabelige/Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • Papirkniv anno 1973
 • Stempel fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Elektrisk hæftemaskine (rødlakeret)
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat - illustr. tryksag marts 1999
 • Mindre portion tryksager og udklip
 • Samling af sange fra Administrationen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Billedsamling vedr. fakultetets 50-års jubilæum 1986 (svarende til grundlaget for Billedsærsamling 0056A, der indeholder digitale kopier)

AU - Administrationen - samling af sange/festmateriale

 • Samling af sange fra Administrationen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Materialet er overdraget af Kirsten Neuhauge ultimo 2011 og suppleret primo 2013 og ultimo 2013.