Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kirsten Neuhauges samling

Vedr. Tandlægehøjskolen/Tandlægeskolen/Odontologi

 • Indrammet skilderi forestillende Appollonia - odontologiens skytshelgen - repro af Carlos Dolci 1676
 • Der Dorfbader - indrammet repro af skilderi af Der Dorfbader - en 1600-tals-tandbehandlingssituation
 • Materiale/sange vedr. julefrokost 1959 (KU, måske genbrugt i Aarhus?)
 • Modtagelse af nye studerende 1960 (et enkelt notat)
 • Visehæfter fra ÅTH (m. vittighedstegninger af Herluf Birn (HB))
 • ÅTH Revy 1981 - Video i VHS og masterbånd
 • Saks fra Tandlægehøjskolens tidlige år o. 1960
 • 2 brevordnere med nyhedsbreve/meddeleser mv. fra Tandlægehøjskolen 1981-1991. (Meddelelser på pink papir vedrører nedlæggelsesplaner 1983/1984 og 1988).
 • Personalekartotekskasse (tom) anvendt ved Tandlægehøjskolen ca. 1960-1980.

AU - Det Lægevidenskabelige/Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 • Papirkniv anno 1973
 • Stempel fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Elektrisk hæftemaskine (rødlakeret)
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat - illustr. tryksag marts 1999
 • Mindre portion tryksager og udklip
 • Samling af sange fra Administrationen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Billedsamling vedr. fakultetets 50-års jubilæum 1986 (svarende til grundlaget for Billedsærsamling 0056A, der indeholder digitale kopier)

AU - Administrationen - samling af sange/festmateriale

 • Samling af sange fra Administrationen og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Materialet er overdraget af Kirsten Neuhauge ultimo 2011 og suppleret primo 2013 og ultimo 2013.

Saksen stammer fra Tandlægehøjskolens tidlige periode o. 1960. Papirkniven er af en type, som anvendtes overalt i Aarhus Universitets administration i 1973. Stemplet er yngre, idet navnet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ikke blev indført før fusionen med Tandlægehøjskolen i 1992.