Aarhus Universitets segl

Knud Illum

Knud Illum

Knud Illum 1941. Foto Fredslund Andersen.

   

Personlige dokumenter og papirer:

- Fødsels- og dåbsattest (ny 1965)

- 1908: Kokoppe-Indpodnings-Attest

- 1921: Konfirmations-Attest

- 1924: Bevis for studentereksamen

- 1924: Vidnesbyrd fra Ordrup Gymnasium

- 1924: Akademisk borgerbrev KU

- 1925: Bevis for bestået filosofikum KU

- u.år: Opgavebesvarelse KU – måske skriveøvelse -  håndskrevet: ”Fremstilling og Kritik af de vigtigste Forudsætningsteorier”, m. lærerens kommentarer.

- 1927: Bevis for bestået prøve i bogholderi

- 1928: Erklæring fra udskrivningskreds

- 1929: Bevis for juridisk embedseksamen KU

- 1933: Udnævnelse til sekretær i Justistministeriet (Zahles signatur)

- 1934: Doktorbrev

- 1936: Ansættelsebrev som docent i jura v. AU (Holst-Knudsens signatur)

- 1942: Ansættelsesbrev som professor i retsvidenskab ved AU (Holst-Knudsens signatur)

- 1949+1956: Skrivelse samt kongeligt underskrevne udnævnelser til den særlige klageret

- 1951: Diplom vedr. svensk kongelig orden

- 1952: Brev fra Rasmus Herløv, Chicago

- 1953: Skrivelse 1953 fra oplysningsbureau til privat firma

- 1964: Skrivelse og udnævnelser fra Ordenskapitlet 1964 og frem

- 1969: Korrespondance vedr. afsked

- 1976: Fødselsdagshilsen fra tidligere student og kollegianer

- 1983: Dødsattest

Materialet er - s.m. 3 fotografier - overdraget 2009 af overlæge Peter Illum, Århus.

            *

- Del af Knud Illums bogsamling (diverse publikationer med dedikation m.v.).

Gave 2004 fra Per Teglborg, Juridisk Bibliotek.

- Forarbejder til Tinglysning, 2. udg. 1965 inklusive korrespondance vedr. korrektur.

Gave 2005 fra Per Teglborg 2005.