Aarhus Universitets segl

Kristian Peder Moesgaard

Kristian Peder Moesgaard (1939-2017)

Personlige dokumenter vedr. KPM og sange vedr. Institut for de Eksakte Videnskabers Historie (IEVH) og Steno Museet.

Kristian Peder Moesgaards doktorbrev fra 1977.

(1) Personlige dokumenter vedr. Kr. P. Moesgaard: Beviser for bestået spr. studentereksamen 1956 (m. mat-fys-tillægseksamen 1957) og akademisk borgerbrev 1956 (KU). Beviser for bestået filosofikum 1958 (KU), prøve i undervisningsfærdighed 1962, magisterkonferens 1968 (AU) og licentiatgraden 1974 (AU) (m. udtalelser). Desuden doktorbrev 1977 (AU) (m. udtalelser) samt diverse breve vedr. ansættelse ved AU.

Titel på Moesgaards sang til indvielse af IEVH.

(2) Samling af sange forfattet af Kr. P. Moesgaard (1939-2017) – alle med relation til det videnskabshistoriske institut og Steno Museet: Sangblad fra festerne ved Institut for de eksakte videnskabers historie med kommentarer. Fordanskning af Gaudeamus igitur …” med kommentarer. ”Quæstio poetica et humoristica de natura Instituti Universitatis” (fra indvielsen af Institut for de Eksakte videnskabers historie 1968). "Nys over stok og sten ..." - sang ved Steno Museets indvielse 28.3.1994. Desuden sange fra veteranfester på Institut for de Eksakte Videnskabers historie 1974 – 1976 – 1981 og eksempler på sange ved julefrokost på Institut for de Eksakte Videnskabers historie 1982 og på Steno Museet 1997. Endvidere foreligger klausuleret sangmateriale.

Kr. Peder Moesgaards overdragelseskommentarer til materialet foreligger på lydfil (partielt klausuleret).

Gave 2008 fra dr.scient Kr. P. Moesgaard, Odder, fhv. lektor ved IEVH og do. leder af Steno Museet.