Aarhus Universitets segl

M.C. Holst

Holst, M.C.:

Papirer 1919-1945. Mødeindkaldelser vedr. Universitets-Samvirket, 1929-brev fra Victor Albeck (på kursted), korrespondance vedr. Naturhistorisk Museum, tegninger anno 1925-26 vedr. universitetsbygning, udkast til opråb og adresse 1926, fortegnelser over Samvirkets medlemmer, korrespondance vedr. 1925-farcen (de to komiteer med samme mål), diverse vedr. opførelse af kollegier, 1934-korresp. vedr. reorganisering af Samvirket, Forslag 1936 vedr. oprettelse af Husholdningsinstitut, Revisionskontorets oversigter vedr. driftsregnskab (Samvirket), Forslag til Lov om Aarhus Universitet 1942 m. fortryk af Folketingets forhandlinger, diverse småtryk, udklip vedr. byens største skatteydere 1919-20, brev 8. januar 1921 fra (overkirurg) Holger Strandgaard vedr. kommende stiftelse af "Universitets-Samfundet" (dvs Universitets-Samvirket), diverse udklip m.m.