Aarhus Universitets segl

Marianne Mygind

Mygind, Marianne

(f. 1949), tidl. Hansen, australsk student, studerede ved AU 1969-1977).

*

1. Notater:

- Håndskrevne notater med ordforklaringer fra lægevidenskabelig undervisning - en enkelt side - og med skemaer over anæstesitegn trykt på bagside.

*

2. Diverse litteratur fra studietid:

- Edv. Gotfredsen: Medicinens historie, 2.udg. 1963

- Piney: Clinical Atlas of Blood Diseases, 7. Ed., 1952

- E. Noble Chamberlain: Symptoms and Signs in Clinical Medicine, Seventh Ed., 1962

- Carl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, 3. Auflage, 1958

- Fr. Heide: En Samling Udtryk og Vendinger i Latin, Tysk, Fransk og Engelsk, u.å.

*

Gave 2002 fra Marianne Mygind, Haderslev