Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mihail Larsen - diverse korrespondance mv.

De fire mapper med korrespondance m.v. vedr. ikke mindst problemstillinger i forhold til faget Idehistorie og til de institutionelle rammer om dette. Klik for forstørrelse
Mihail Larsen 1970. Udsnit af foto i Montanus nr. 13, 1970

MIHAIL LARSENS BREVARKIV - OVERSIGT


MAPPE: BREVE I

Chartek: Hans Jørgen (Hans-Jørgen Schanz)

 • Brevkorrespondance mellem Hans-Jørgen Schanz og Mihail Larsen 1970-1976 + 1991

Mihail Larsen tillader, at der citeres fra egne breve, hvorimod skriftlig tilladelse skal foreligge fra Hans-Jørgen Schanz forud for gengivelse af indhold af hans breve. Mihail Larsen har overvejet at føje 1980’ernes breve til samlingen.


MAPPE: BREVE II

Chartek: Sløk (Johannes Sløk)

 • Brevveksling mellem Johannes Sløk og Mihail Larsen 1967-1972 og 1974, 1976 og 1995
 • Brev til Det Humanistiske Fakultetsråd 1972
 • Mihail Larsens bidrag ”Den politiske Sløk” til Slagmarks: Johannes Sløk 100 år (2016)

Chartek: Rudi (Rudi Dutschke)

 • Brev fra Frank Osvald til Mihail Larsen med brev 1970 fra Frank Osvald til Rudi Dutschke vedlagt
 • Brev vedr. stipendium til Mihail Larsen 1973
 • Brev fra undervisningsministeriet
 • Brev fra Mihail Larsen til Johannes Sløk vedr. stipendium til Rudi Dutschke
 • Overheadtransparens med påskrift (kan læses med brug af spejl)
 • Brev fra Mihail Larsen til undervisningsminister Ritt Bjerregaard og vice versa 1976
 • Brev/note fra Rudi Dutschke til Mihail Larsen
 • Brev fra Studenterrådet (ved Hosea-Che Dutschke) til Mihail Larsen og efterfølgende udveksling samt Mihail Larsens bidrag til upubliceret 60-års jubilæumsbog om Studenterrådet samt meddelelse fra Studenterrådet om brændte arkiver med vedlagt spørgeskema 1992-1993
 • Note fra Gretchen Dutschke til Mihail Larsen
 • Helmut Gollwitzers bisættelsestale for Rudi Dutschke 1980
 • Udklip fra tyske og danske aviser

MAPPER: Idehistorie I og Idehistorie II

 • Referater og indkaldelser vedr. diverse institut-, studenter-  og faginstanser og hertil hørende institutkorrespondance 1968-1976, men hovedsagelig 1970-72 og 1975
 • To numre af institutavisen Bladet (næppe fuldstændige)
 • Et eksemplar af Ramme for en kritisk refleksion på det idehistoriske instituts funktion 1967-1971 (Mihail Larsen og Hans-Jørgen Schanz)
 • ”Forslag til en ny studieplan for faget idehistorie” af Mihail Larsen 1972

Mihail Larsen har i 2017 overdraget materialet til Aarhus Universitets historiske samlinger, dog således at materialet i første omgang kom til at stå til rådighed for 'arkivaristerne' på faget Idehistorie, som i efteråret 2017 var med til at stå for markeringen af 50-året for fagets oprettelse i efteråret 1967.

På et tidspunkt omkring årsskiftet blev materialet af 'arkvaristerne' videreført til AU Universitetshistorie.

Oversigten herover er en let revideret, men ikke uddybet, udgave af den ret summariske oversigt, som forelå fra 'arkivaristernes' hånd.

Mihail Larsen har tidligere doneret materiale til den universitetshistoriske samling - se oversigt >

Mihail Larsen (f. 1947) er lic.phil. i idéhistorie og lektor emeritus ved RUC og har tidligere været ansat ved Aarhus Universitet, Goethe Universität Frankfurt, Freie Universität Berlin, UC Berkeley og Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt.


Forfattet af Mihail Larsen
Forfattet af Mihail Larsen og Hans-Jørgen Schanz