Aarhus Universitets segl

Niels Nielsen

NIELS NIELSENS ARKIV

 • Indbundet ekspl. af Niels Nielsens disputats Ikke-lineær programmering, 1961 + uindbundet udg. af
 • Appendices til Ikke-lineær programmering, 1961 (med løst indlagte håndskrv. beregninger)
 • Referater (Grøn mappe): Referater fra Bestyrelse og Styrelsesråd 1938-1982
 • Referater (Bordeaux mappe): Referater fra Konsistorium (HHÅ) 1969-1982+1986-1987 (ej komplet)
 • Årbøger/læseplaner mv. fra Handelshøjskolen i Aarhus 1942/43-1943/44, 1948 og 1952-1984
 • Grøn mappe: "Dokumenter fra gammelt depotrum" (se pdf af NN's egen oversigt vedr. materialet)
 • Grå mappe: "Diverse problemer HHÅ" (besættelse af studielederstilling i Sønderborg,eksamensklager og ankekommission, spørgsmål vedr. rektoratet)
 • Blå mappe: Sange fra HHÅ, de ældste fra omkring 1955 (se eksempel)
 • Tidsskriftholder: Jubilæums- og årsfester (især ved andre højere uddannelsesinstitutioner, men også foreninger - se et eksempel)
 • Enkelte numre af Mercantilia 1951-1956 udg. af HHÅ - Handelshøjskolens korrespondance med undervisningsministeriet 1970-1981 (inklusive lønstatistik for ansatte 1969-1971)
 • Grøn mappe: Udklip vedr. Handelshøjskolen 1958-2001 (samt enkelte breve og taler). Dele af mappen er temainddelt: Arbejdsforpligtelser, merarbejde, kapacitetsproblemer, byggeri og udsmykning af bygninger, lærernes deltagelse i den offentlige debat, årsfester/rusmodtagelse og professorudnævnelser ved HHÅ
 • Hvid mappe: Udklip 1957-2010 vedr. Niels Nielsen + materiale vedr. tildeling af ordener
 • Hvid mappe: Personlige papirer: Personlig økonomi, eksamensbeviser og immatrikulationsmateriale fra AU samt kontrakter etc. vedr. ansættelser i Kollegiebrugsen i 1940'erne
 • Tidsskriftsholder: 11 fotos fra Økonomispils-konference på universitetet (måske 1959), bordplaner til lærerfester, en større antal taler 1969 ff, lykønskninger ved rektorperiodens udløb, diverse julehilsener 1955 ff. (måske familie?)
 • I løs vægt: Valglisten til valg november 1974,1977, 1980, udklip om K.H. Skott, lærerdækningsplaner, stillingsansøgninger, oversigter vedr. ansatte ved Erhversøkonomisk Institut, referater fra Rektorkollegiet, papirer vedr. rektorstillingen, diverse kursusmateriale og notater/afhandlinger af Niels Nielsen (lineær programmering, lineære ligningssystemer) og Svend Fredens (køteori, 2 bind forelæsningsnoter + lagerteori (1 bind)), Statistiske oversigter over Danmarks indførsel i januar kvartal 1962 (mm.), ugeskemaer for lektor Niels Nielsens undervisning 1953-1956 på Handelshøjskolen, rushåndbog 1969 og 1970

Arkivalierne, der i sommeren 2019 er blevet overdraget til AU Universitetshistorie og er indgået i Den universitetshistoriske samling ved Aarhus Universitet, er doneret af Niels Nielsens familie repræsenteret ved sønnen Asbjørn Bugge Vegger Nielsen, Højbjerg.