Aarhus Universitets segl

Jørgen Madsen & Birgit Dahl

Madsen, Jørgen (og Birgit Dahl):

Cand.oecon. Jørgen Madsen (1929-)

Har ved besøg 15. sept. 2006 overdraget nedennævnte

Ringbind benævnt ”Birgit & Mads”

Materialet omfatter dokumenter og fotos vedr. Birgit Dahl (f. 1926) og Jørgen Madsen (f. 1929), der i 1956 blev hhv. cand.med. og cand.oecon. i 1956. I alt 17 fotos. Billeder og dokumenter opbevares samlet i mappen.

-Skrivelse 2006 vedr. personerne .

- Foto af forarbejder til Statsbiblioteket 1955 eller 1956. fra altanen i værelse 171 i Kollegium 4.

- Kopier af dåbsattester.

Materiale vedr. Birgit Dahl:

- Beviser for mellemskoleeksamen, realeksamen og studentereksamen.

- Årskort 1955-56 m. bevaret foto og bagside påskrift om afgift til Studenterrådet

- Meddelelse fra KU til nye akademiske borgere

- Akademisk borgerbrev KU 1945

- bevis for filosofikum KU 1947

- AU-attest på bestået 1. del 1951

- attesthæfte vedr. kurser på 2. del

- Trykte sedler m. spørgsmål til 2. delseksamen i hygiejne, kirurgi og medicin 1954-55

- lægeautorisation 1956 og dags dato blanket vedr. gebyr herfor

- autorisation som læge og fødselshjælper 1958

- Eksamensbevis AU 1956 cand.med. & chir.

- bevis for klinisk kursus i fødselsvidenskab 1956

- cv efter studietid

13 fotos fra den lægevidenskabelige kandidatfest i vandrehallen 30. januar 1956

Blandt kandidaterne Steenberger, Johan Christensen, Signe Steenholt, Zimmermann-Nielsen, Birgit Dahl, Jens Leschly, Thygesen, Kleis, Pinholt, Erik Schmidt, Lebæk, Askegaard m.fl. Blandt lærerne Knud Lundbæk, Linnet-Jepsen, B. Andersen, Mogens Ingerslev, hjertekirurg Søndergaard.

Materiale vedr. Jørgen Madsen

 

Studierne

- Bevis for studentereksamen 1948 Århus Katedralskole

- Årskort 1955-56 m. foto

- Akademiske love for Aarhus Universitet

- Akademisk borgerbrev 1948

- Attest vedr. bogholderiprøve 1949

- Bevis for bestået filosofikum 1949

- Bevis for bestået første del økonomi 1951

- bevis for bestået 2. del af økonomisk eksamen (driftsøkonomisk linje)

- Trykte sedler med eksamensspørgsmål i nationaløkonomi, statistik og driftsøkonomi

Efter studierne

- Portræt: Soldaterbillede 1956-57

- Ansættelsekontrakt 1957: Slagteriernes Forskningsinstitut

- Personlige data 1974

- Ansættelseskontrakt 1963: D.A.K.

- Udklip 1988 vedr. 25-års-jubilæum i DAK

- Opsigelse 1994

Diverse

- Redegørelse for aktiviteter i studietid

- Originalt jubillefest-program 1953

- Genpart af regnskab fra Jubilletræf 2003 (revisor JM)