Aarhus Universitets segl

Ole Knudsen

Knudsen, Ole:

Diverse tidligt NAT-undervisningsmateriale:

FYSIK

- Den specielle relativitetsteori (Det fysiske institut, ca. 1957)

- Resumé af forelæsninger over mekanik. Efterårssemestret 1957, Det fysiske Institut (m. indlagte notater).

- J.C. Madsen: Iagttagelseslære 1.

MATEMATIK

- Svend Bundgaard: Forelæsninger af indledende karakter over nogle af matematikkens strukturer kapitel 1-4, A + B.

- Svend Bundgaard: Om plane polygoners areal, 1957, foredrag afholdt for seminariernes matematiklærere m.fl.

- Ebbe Thue Poulsen: Forelæsninger over Algebra, Lineær algebra, Geometri - nr. 9 a-h, i alt 8 hæfter 1963-1964.

KEMI

Tillæg til Hakon Lund: Uorganisk kemi

*

Gave 2003 fra lektor Ole Knudsen (f. 1938), Institut for Videnskabshistorie.