Aarhus Universitets segl

Paul Seidelin

Fra cand.theol. Henning Nielsen, Hyllested Præstegaard, er modtaget nedennævnte materiale vedr. dennes svigerfader, præst, dr.theol. h.c. Paul Seidelin (1906-1981), der fungerede som censor ved universiteterne og 1969-1978 var ansat som lektor i bibelsk eksegese ved AU:

  • Et antal specialer og Paul Seidelins censorbedømmelser
  • En halv snes notesbøger med Paul Seidelins censorbesømmelser - se forsider herunder
  • Notesbog dateret Jan 1943; Paul Seidelin: Evangeliernes Lidelseshistorie
  • Stencileret bog: Johs. Sløk: Religionsfilosofiske Problemer I (u.å., 215 s.)