Aarhus Universitets segl

Per Frellesvig

Frellesvig, Per (P.V. Frellesvig)

Breve til forældrene fra stud.oecon. Per Frellesvig i befrielsesdagene maj 1945. Fotokopi (utydelig) tilgået 2003 via K.H. Skott.