Aarhus Universitets segl

Povl Holm-Nielsen

Holm-Nielsen, Povl:

Chartek-mapper vedr. følgende:

- Døden

- Ambulatorie og Skadestue 1972

- Billeder og tegninger

- Originalmanuskript m.v. til H-N's disputats

- Ileumblære

- Sygehuspolitik 1 (amb. efterbehand., byggeri mv.)

- Sygehuspolitik 2

- Sygehuspolitik 3

- Universitetssager 1

- Universitetssager 2

- Universitetssager 3

- Universitetssager 4

- Universitetssager 5

- "Sære" diagnoser

- Speciallæger

- Sygeplerske-relationer

- Lægeuddannelse 1

- Lægeuddannelse 2

- Lægeuddannelse 3

- Etik

- Etik 2

- Een professoratsbedømmelse (Sneppen) 1

- Een professoratsbedømmelse (Sneppen) 2

- Acta Chirurgica

- Antithrombin i blodet (foredrag 1942 mv.)

- Lidt forskelligt

(forsikring 1940 (Finlandsfrivillig), ansættelssbrev AU 1942 som klinisk ass, lægernes protest 1943 mod jødeforfølgelserne, "hymne til H-N" (Amtssygehuset), bevilling af tjenestefrihed, nekrolog, begravelssetekst).

- Peritoneum 1

- Peritoneum 2

- Parathyreoidea

- Thyreoidealidelser

- Colonkirurgi

- Elektrolyter

- Blæretumorer

- Urologi-klubben

- Intensiv

- Korrespondance med Hans Wulff (§ 14)

(bl.a. brev 1955 om H-N's nye arbejdsopgaver som overkirurg)

- Korrespondance

- Kræft

- Hysterosalpingografi m.m.

- Håndkirurgi

- Ungdomsoprør (Studenteroprør)

(Foredrag på Askov 1970 (og brev fra Arnfred), mat. fra intern tværfaglig debat på AU november 1871, Mihail Larsen etc.)

- Studietur til Paris (1947)

- Sydafrika (1977)

- Collegium Regium Chirurgorum Universitatum Daniæ

- Redaktionelt arbejde

(Patient Care International)

- Planlægningsråd (fmd)

- Afghanistan

- FÆHA (Foreningen af ældre hospitalsansatte læger)

(materiale fra og med 1952)

Desuden tryksager:

- Beretning om lægevirksomheden på Århus Amtssygehus (1954-1965 + 1970/1971)

- Bøger og artikler med dedikation fra læge-kolleger (3 kasser litteratur - bl.a. Fritz Schønheyders disputats)

- Povl Holm-Nielsens egne artikler + disputatsen

- Særtryk af andres artikler

*

Materialet er overdraget 2002 af lektor Peter Holm-Nielsen, Anatomisk Institut.

*

Supplerende materiale - især om disputatsen 1949-1950 fra KU (herunder medicinske præparater - er tilgået i 2003. Desuden korrespondance, bl.a. fra studerende, samt to medaljer m. hhv. Willy Munck og Hans Wulff.