Aarhus Universitets segl

Søren Lund

Lund, Søren:

Søren Lund (1912-1985), fhv. modstandsmand, SB-medarbejder og antikvarboghandler. Mens Søren Lund var tilknyttet Statsbiblioteket, samlede han forskelligt materiale, som i 2002 via Erling Midgaard Hanssen, SB, er tilgået UHU:

1. Udklipssamling: 1977-1978 (Aarhuus Stiftstidende):

Heri en del om universitetets 50-årsjubilæum, sagen mod regnskabschef og universitetsdirektør samt anklager mod Cheminova for dyredød, annoncer for stillinger, AB og folkeuniversitet foruden personstof (Cai Holtens død, Prenters fødselsdag osv.) men også alt, hvor universitet og studenter er nævnt, bl.a. større samling af stillingsopslag, boligannoncer (af typen: "bolig nær universitetet") m.v. Desuden om oprettelse af ny studenterforening 1978 til afløsning af den gamle. NB: Datering generelt på bagside af udklip!

2. Konvolutsamling

Konvolutter (tomme) fra en lang række universitetsinstitutter stilet til SB's fjernlån ca. 1977-1978.

3. Information & debat

1977 (nr. 14-18, 21) og 1978 (2-4,8-9,15)

4. Kartotekskort

Med reference til personer eller andet vedr. Aarhus Universitet.

5. Diverse tryksager

- som i hovedsagen haves i forvejen hos UHU, dog også Læseplanen efteråret 1962. Ellers bl.a. dubletter af SR-materiale - herunder studenterhåndbøger og SR-beretninger.

6. Plakat

A3-plakat: Embo Laboratory Course and Aarhus University 50 Years Anniversary Symposium "Nonsense Mutations and tRNA Suppressors - juli 1978 - Kemisk Institut. 2 eksemplarer, hvoraf det ene tilgår UHU's plakatsamling.

7. Diverse

- Foldere fra 50-årsjubilæumsfonden 1978, Aarhus Universitets-Sport 1978-79, filmklub, folkeuniversitet

- indholdsfortegnelse til festskrift til Erik Rasmussen 1977

- fotokopi fra illegal publikation udgivet af Frit Danmarks Aarhusgruppe 27/10 1944

- Nordisk Bulletin 1977 (Nordisk fagudvalg)

- Århus-studerendes henvendelse til Ritt Bjerregaard

- stencilleret "vittighedstegning" af indkrævende studenters som sådan opfattede paradokssituation

- kopi af et par sider af Jon Galster-publikation med stært negativ omtale af bl.a. Sløk/Dutschke

- udklip: anmeldelse af Gunnar Andreasens erindringsbog (Aarhus Stiftstidende)

- Udklip: Georg Andrésen: "Historien om Ruth - bl.a." (ie. Ruth Philipsen, der undslap ved bombardementet 1944). Fra tillæg i Aarhuus Stiftstidende 8. juli 1973. (Artiklen var nr 4 (for året 1944) i en serie kaldet Kavalkade og med en artikel for hvert af de forskellige krigsår).

- et antal telefonlister vedr. AU i 1970'erne.

- Meddelelser fra Aarhus Universitet - Blandede numre 1962-1965. Foreløbig bibeholdt i Søren Lunds samling.

*

Gave 2002 fra Erling Midtgaard Hanssen, SB.

*

I 2004 har Erling Midtgaard Hanssen fremsendt kopi af Ejgil Søholms nekrolog over Lund.