Aarhus Universitets segl

Søren Sørensen

Sørensen, Søren:

- Indtegningsbevis - lægdsrulle 1938

- Anbefalingsskrivelser 1943-1947

- Regler for organisteksamen ved Det kgl. danske Musikconservatorium (u.å.)

- Bevis for organisteksamen 1943, sign. af bla. Knud Jeppesen.

- Akademisk borgerbrev fra KU 1939

- Bekendtgørelse 1927 vedr. forsvar af doktorafhandlinger

- Doktorbrev fra KU 1958

- Dekanmeddelelse 1957 vedr. antagelse af disputats.

- Regler om doktorafhandlingers udstyr m.v. fra dekan KU.

- Uddrag af presseanmeldelser 1943-1946

- Undervisningsministeriets godkendelse af professoransættelse ved Aarhus Universitet 1958.

- Undervisningsministeriets skrivelse 1989 vedr. afsked.

- Korrespondance fra Ordenskapitlet og Ordenshistoriografen.

- Kaldelsesbrev 1977 til d. kgl. danske Videnskabernes Selskab

- Kaldelsesbrev 1989 til Norske Videnskaps-Akademi

Materialet er overdraget 2002 af Sidse Evald, Gl. Kongevej 171 A, 3 th, 1850 Frb. C