Aarhus Universitets segl

Stig Jørgensen

Arkiv 1 :

den administrative del: 5-6 flyttekasser (ikke gennemgået eller ordnet). 1995. ) Gave 1995 fra Stig Jørgensen.

I arkivrum i 1447.

   

Arkiv 2 :

Videnskabeligt m.v. arkiv

Ca. 34 flyttekasser samt 1 arkivskab (anbragt på Trøjborg, senere flyttet til Helsingsforsgade). Ikke gennemset. Gave 2002 fra Stig Jørgensen. I 2003 er brevkopiarkiv 1971-2002 tilkommet (sidstnævnte opbevares i arkivrum i 1447).

Må efter udtrykkeligt krav herom - fremsat mundtligt 19/11 2003 - udelukkende stilles til rådighed for personer med dokumenteret videnskabelig interesse i materialet.

I arkivrum i Adorno-Bygningen, Helsingforsgade.

    

Arkiv 3:

Stig Jørgensen: Arkiv frem til ca. 1957:

- 1936-”billet” til ”Lysbilleder med Fingrene”

- Karakterbøger fra mellemskole og gymnasium i Randers Statsskole + herbarier samt bevis for svømmeprøve 1927,

- Tegninger

- Digte og prosaskitser samt korrespondance med redaktører mv.

- Eksamensbeviser og anbefalinger: Studentereksamen, diverse deleksaminer AU og KU, akademiske borgerbreve (AU og KU), filosofikum etc., beskikkelse, hilsen fra rektor Lehmann ved 25-års-jubilæum 1983 (uden indlagt særskrivelse).

- Korrespondance 1949> (stikord): Manuduktion, anskaffelser, assistentbord mv., seminar i Salzburg, Stockholm, dekanhonorar, Optagelse i Det lærde Selskab, Korresp. M. Ussing, div. Korresp. vedr. disputats (v. Eyben, Vinding Kruse), korresp. vedr. særtryk, 40-års-fødselsdagshilsen fra Illum, Borum vedr. legat, Bjarup,  Abitz vedr. Salzburg 1955, Illums vedr. blomsterhilsen, 1978-hilsen Uppsala Stig Stromholm, Dagfinn Dahl 1957, fondsansøgninger herunder Statens almindelige Videnskabsfond,  anordning og bekendtgørelse anno 1956 vedr. Juridisk eksamen m håndskrevne navne/discipliner 1956/1957 på bagside, Liberal Debat, kronikørmiddag 1974 på Stiften,.

- Diverse vedr. disputats 1957, tilladelse til brug af lokale til fest

- Sognerådspolitik 1958-60 (Hasle) + forhistorie (korresp. 1956-) + J. Humlum: 1. En jysk centrallufthavn. 2. A Cemtral Jutland Motorway, særtryk af Kulturgeografi nr. 78, 1962, med dedikation fra forf. + Tjørnehøj-særtryk.

- Diverse vedr. Holst-Knudsens Videnskabspris 1978

- Tore Alméns saks (”Stafetten”) m. ledsagende korrespondance (se bogen Et galt spektakel (2003), s. 196-197.

- Ansættelsesbrev som professor 1958 + brev om titel fra ministerium

- Udklip og lykønskninger mv. i forbindelse med skelsættede begivenheder (eksamen, disputats., Holst-Knudsens Videnskabspris etc.) og runde fødselsdage + interviews i stud.jur. og Montanus (begge 1968) samt faderens død 1980 (i lagt sang 1948 fra søsters konfirmation). Overdraget 2005.

- Fra Stig Jørgensen nevø, Jens-Christian Marstal, Brabrand, er modtaget Svend Ranulf: Der eleatische Sats vom Widerspruch med dedikation til Stig Jørgensen. Ilagt er studenterportæt af Stig Jørgensen – bogen og billedet var med i udstillingen 1998 om Aarhus Universitet 1928-1998 (Filosofikumsmontren). Opbevares s.m. ovennævnte 3. SJ-aflevering.

I 2006 har Stig Jørgensen overdraget et mindre antal juridiske faglitterære publikationer med dedikation fra forfatterne til Stig Jørgensen.

I 2009 har Stig Jørgensen overdraget to bind dagbøger: 1947-1951 og 2000-2006.

I arkivrum i 1447.