Aarhus Universitets segl

Svend Mogensen

Materiale efterladt af seminarielærer Svend Mogensen (1896-1988), undervisningsassistent i Kirkehistorie 1939-1946

1. aflevering (2014)

 • Skrivelser 1938-1939 fra Johannes Munck til Svend Mogensen
 • Diverse trykte bekendtgørelser vedr. teologiske eksaminer - den ene forsynet med notater gjort af Svend Mogensen
 • Skrivelse 1942 fra AU vedr. indberetning til skattevæsen
 • Johannes Munck: En treaarig Undervisning for teologiske Studenter i Aarhus og den systematiske Teologi (3 foliosider, mskr.)
 • Plantegning/Situationsplan vedr. bygninger i parken (C.F. Møller, Fisker, Stegmann) 5.8.1936 - med kolonnade-hovedbygning
 • Trykt program: Aarhus Universitets Mindegudstjeneste for de Faldne i Aarhus Domkirke Fredag den 7. September 1945
 • Materiale vedr. Indvielses- og Promotionsfesten 11.9.1946: Tryksager, udklip, invitation til middag på Varna)
 • Tryksager vedr. den nye hovedbygning
 • Sang til Forbundets Rusfest 10.9.1942 (AKS)
 • Sange mv. fra 1940'erne (forfatter "T.Ø." (Per Aagaard))
 • Materiale vedr. Teologisk Forening (programmer mv.)
 • Tilhørerlister - herunder én påtrykt "Universitetsundervisningen i Jylland" (men anvendt lidt senere end UiJ's ophør, men før Mogensens tid ved AU)
 • Udklip og trykte sange mv. fra Peter Skautrups 70- og 75-års fødselsdage, hvor Svend Mogensen og frue deltog (1966/1971)

Materialet er medio januar 2014 overdraget af Svend Mogensens søn, fhv. lektor i gammeltestamentlig eksegese, lic.theol. Bent Rosendal.

2. aflevering (2015)

 • Johannes Muncks håndskrevne udtalelese om/anbefaling af 7. maj 1947 af seminarielærer, cand.theol. Svend Mogensen
 • Personligt brev (håndskrevet) fra Johannes Munck til seminarieforstander Svend Mogensen
 • Invitationer til universitetsfester (årsfest) 1938, 1946 og 1947 (pdf)
 • Aarhus Universitets kantate - Aarhus Universitets Tiaarsfest 10. September 1938
 • Vagn Dybdahl (red.): For jysk og for dansk historie. Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur 1866-1966, 1966.

Svend Mogensen var bestyrelsesmedlem i Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur og er afbildet på foto s. 111 s.m. Helge Søgaard, Peter Skautrup, C. Klitgaard og Svend Aakjær i Vagn Dybdahls ovenanførte publikation om selskabets første hundrede år.

Materialet er medio februar 2015 overdraget af Svend Mogensens søn, fhv. lektor i gammeltestamentlig eksegese, lic.theol. Bent Rosendal.