Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Svend Mogensen

Materiale efterladt af seminarielærer Svend Mogensen (1896-1988), undervisningsassistent i Kirkehistorie 1939-1946

1. aflevering (2014)

 • Skrivelser 1938-1939 fra Johannes Munck til Svend Mogensen
 • Diverse trykte bekendtgørelser vedr. teologiske eksaminer - den ene forsynet med notater gjort af Svend Mogensen
 • Skrivelse 1942 fra AU vedr. indberetning til skattevæsen
 • Johannes Munck: En treaarig Undervisning for teologiske Studenter i Aarhus og den systematiske Teologi (3 foliosider, mskr.)
 • Plantegning/Situationsplan vedr. bygninger i parken (C.F. Møller, Fisker, Stegmann) 5.8.1936 - med kolonnade-hovedbygning
 • Trykt program: Aarhus Universitets Mindegudstjeneste for de Faldne i Aarhus Domkirke Fredag den 7. September 1945
 • Materiale vedr. Indvielses- og Promotionsfesten 11.9.1946: Tryksager, udklip, invitation til middag på Varna)
 • Tryksager vedr. den nye hovedbygning
 • Sang til Forbundets Rusfest 10.9.1942 (AKS)
 • Sange mv. fra 1940'erne (forfatter "T.Ø." (Per Aagaard))
 • Materiale vedr. Teologisk Forening (programmer mv.)
 • Tilhørerlister - herunder én påtrykt "Universitetsundervisningen i Jylland" (men anvendt lidt senere end UiJ's ophør, men før Mogensens tid ved AU)
 • Udklip og trykte sange mv. fra Peter Skautrups 70- og 75-års fødselsdage, hvor Svend Mogensen og frue deltog (1966/1971)

Materialet er medio januar 2014 overdraget af Svend Mogensens søn, fhv. lektor i gammeltestamentlig eksegese, lic.theol. Bent Rosendal.

2. aflevering (2015)

 • Johannes Muncks håndskrevne udtalelese om/anbefaling af 7. maj 1947 af seminarielærer, cand.theol. Svend Mogensen
 • Personligt brev (håndskrevet) fra Johannes Munck til seminarieforstander Svend Mogensen
 • Invitationer til universitetsfester (årsfest) 1938, 1946 og 1947 (pdf)
 • Aarhus Universitets kantate - Aarhus Universitets Tiaarsfest 10. September 1938
 • Vagn Dybdahl (red.): For jysk og for dansk historie. Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur 1866-1966, 1966.

Svend Mogensen var bestyrelsesmedlem i Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur og er afbildet på foto s. 111 s.m. Helge Søgaard, Peter Skautrup, C. Klitgaard og Svend Aakjær i Vagn Dybdahls ovenanførte publikation om selskabets første hundrede år.

Materialet er medio februar 2015 overdraget af Svend Mogensens søn, fhv. lektor i gammeltestamentlig eksegese, lic.theol. Bent Rosendal.

 

DEnne optagelse af seminarielærer, cand.theol. Svend Mogensen, stammer fra første halvdel af 1940'erne, mens han endnu underviste ved Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Fotograf uoplyst. Foto hos AU Universitetshistorie.