Aarhus Universitets segl

Svend Bundgaard

Bundgaard, Svend (I):

Privatarkiv 5-6 flyttekasser (ikke ordnet) 1987 eller 1988. Indsamlet af Sv. E. Mat. Gave fra fru Bundgaard 1987 eller 1988.

Bundgaard, Svend (II):

Professor Ebbe Thue Poulsen har 1998 fremsendt yderligere et omfangsrigt materiale (ca. en kubikmeter) vedr. Svend Bundgaard. En del tryksager iblandt. Ej ordnet eller registreret.

Bundgaard, Svend (III):

4 gule ringbind samt konvolut og omslag med materiale vedr. NAT’s historie, samlet af Bundgaard i 1978. 2 af ringsbindene har 2004/2005 været til eftersyn/kopiereing i Journalkontoret, idet materialesamlingen viste sig at bestå af (originale) journalsager, som var blevet udtaget af AU’s journalarkiv. Overdraget 2004 af Henry Nielsen, Videnskabshistorie.

Bundgaard, Svend (IV):

2 arkivæsker fra NAT’s fakultetskontor, men reelt indeholdende materiale domineret af Bundgaard vedr. fakultetets og matematisk instituts tidlige historie, opbygning og udbygning – i form af redegørelser og korrespondance. Æske 1 er benævnt ”Klenodier 1954-1959. Æske 2: ”Udbygningsplaner/Institutredegørelser 1963-1974”. Overdraget 2004 af Henry Nielsen, Videnskabshistorie.