Aarhus Universitets segl

Svend Roland Jensen

Svend Roland Jensen

Cand.med., fhv. speciallæge Svend Roland Jensen (f. 1930 og medicinsk kandidat 1958) har august 2008 overdraget dokumenter, undervisningsbøger og andre effekter fra sin studietid ved Aarhus Universitet:

Dokumenter:

Undervisningsbøger:

 • Textbook of medicine – Cecil & Loeb – 1951
 • Kortfattet lærebog I hud- og kønssygdomme – H. Haxthausen – fjerde udg. 1956
 • Hudens sygdomme og deres behandling – C. Rasch - 1905
 • Kønssygdommene og deres behandling – Svend Lomholt – MCMXXXIII
 • Lærebog i medicinsk neurologi – Mogens Fog og C.J. Munch-Petersen – 1956

  (indlagt løse skemaer til test vedr. afasi – agnosi)

 • Ørets sygdomme – E. Schmiegelow – 1900
 • Lærebog i kirurgisk undersøgelsesteknik – Dr. E. Dahl-Iversen – 1944
 • Lærebog i fysisk kemi – J.N. Brøndsted – 1936
 • Farmakologi – Knud O. Møller – 4. udgave 1952
 • Lærebog i endokrinologi – Tage Kemp og Tage Okkels – MCMXXXIV
 • A Textbook of Histology – Maximow & Bloom – Fifth edition – 1948
 • Kirurgiske instrumenter og operationsteknik – M. Andreasen & A. Gammelgaard – 1957
 • Almindelig patologi I – (trykte forelæsningsmanuskripter)- Akademisk boghandel
 • Almindelig patologi II -        -                  -                 -                    -            -
 • Human Embryology – Hamilton, Boyd & Mossman – 1944
 • A textbook of Pathology -  William Boyd – 1953

- Effekter - “Museumsgenstande”:

 • Studiekranium og diverse skeletdele fra mennesker. Kraniet og skeletdelene købte Svend Roland Jensen af en ældre stud.med., som ikke havde brug for dem mere. Købet fandt sted på et tidspunkt, før Roland Jensen bestod første del i sommeren 1954. Roland Jensen erindrer ikke navnet på den ældre stud.med., eller hvor meget, han præcis betalte, men mener, at beløbet var mellem 25 og 50 kr. Skeletdelene havde han stort udbytte af under anatomistudiet.
 • Remington-rejseskrivemaskine, som blandt andet blev anvendt ved besvarelse af skriflige opgaver på universitetet.(Roland Jensen mener at kunne huske, at der var et særligt lokale for folk med skrivemaskine, så maskinbrugere ikke forstyrrede eksaminander, der anvendte fyldepen eller kuglepen. (Remingtonmaskinen – anskaffet ca. 1952 – er ellers en ”Quiet – Riter”!).

*****

Gave 2008 fra Svend Roland Jensen, Knebel.