Aarhus Universitets segl

Sven Werner

Werner, Sven (1898-1984):

- SW (1926): Om Seriespektre I og II, særtryk af Fysisk Tidsskrift 1926.

- SW (1926): Atomerne. Særtryk af Fysisk Tidsskrift 1926.

- SW (1927): Studier over Spektroskopiske Lyskilder med resultater for Lithiums gnistspektrum. Disputats 1927. Forfatterens eget eksemplar med dedikation til hustru.

- SW (1931): Electron Scattering in Helium. Proceedings of the Royal Society, Vol 134, 1931.

- SW (1933): Electron Scattering in Helium. Absolute Measurements at 90/45. Proceedings of the Royal Society,, A, Vol 139, 1933.

- SW (1933): Elastic Electron Scattering in Gases, Særtryk af Nature, Vol. 131, 726, 1933.

- SW (1934): Die Entladungsformen im zylindrischen Zählrohr I og II. Zeitschrift für Physik. 90, 384, 92, 705, 1934.

- SW (1935): Lærebog i Elektricitetslære. Udgivet ved Marineministeriets Foranstaltning. 1935. Til brug for Søofficersskolen. Del 1 og 2. Med forf.s navnetræk.

- SW (1939): Ein Einfaches Modell des Knudsen-Manometers. Zeiyschrift für technisches Physik, 22 1, 1939.

- SW (1939): Om Lys og Atomer, Schultz, 1939.

- SW (1944): Lynet og andre elektroniske Udladninger. Særtryk af Fysisk Tidsskrift 1944.

- SW (1944): Eine Höchstspannungsanlage für Kernforschung. Acta Jutlandica XVI,3, 1944.

- SW (1950): Mechanism of Geiger Discharge, Nature, no 429, 3/6 1950.

- SW (1952): Vejen til Atomalderen. Det fysiske verdensbillede og dets historie. AOF's Bogkreds. Forlaget Fremad 1952. Med dedikation til hustru.

- SW (1955): Niels Bohr 1885 - 7. Oktober - 1955. En Billedbiografi med Indledning af Professor, Dr.phil. Sven Werner. 1955 (heri 2 fotos fra Werner/s promovering af Bohr til æresdoktor ved Aarhus Universitet 10/11 1955.

- SW (1958): Den nyeste tekniske udvikling og samfundet. Foredrag udgivet af De danske Papirfabrikker, 1958.

- Anmeldelse af Sven Werners doktordisputats, Avisårbogen p 23, 5. april 1927.

- "Sven Werner", kopi fra Året fortalt i Billeder, 1958

- Brev (1965) fra Lunds Fysiska Institutionen med anmodning om eksemplar af disputatsen frA 1927

- Portræt (fotografisk) af SW, Kemisk Maanedsblad, 8. årg., nr. 4, s. 48, 1927, fotokopi.

- Anmeldelse af disputatsen, Kemisk Maanedsblad, 8. årg. nr. 3, s. 36, 1927, fotokopi.

- Werner Heisenberg: Physics and Philosophy. Med Sven Werners kronikanmeldelse "Om den moderne fysik og den menneskelige tænkning" (Berlingske Tidende 18. marts 1960) indklæbet.

- Billed-Bladet nr. 13, 6/4 1948: "Atomforskning 1948 i Jylland" - fotokopi.

- George Gamov: Thirty years that shook Physics, 1966

- Peter Robertson: The Early Years. Niels Bohr Institute 1921-1930 (Sven Werner omtalt s. 70, 79, 95-97, 111, 127 og 151.

- George Gamow: Mr. Tompkins i Drømmeland. Oversat af Sven Werner, Gyldendal 1942.

- Sven Werners eksemplar af Commemoration of the fiftieth Anniversary of Niels Bohr's first Papers on Atomic Constitution, 10 July 1963.

- Sven Werners eksemplar af Commemoration of the fiftieth Anniversary of Niels Bohr's first Papers on Atomic Constitution, 12 July 1963.

(I rødt stift folioomslag:)

- Sven Werners doktorbrev fra Københavns Universitet 5. april 1927.

- Sven Werners kgl. udnævnelse til professor i fysik ved Den polytekniske Læreanstalt 1. april 1936.

- Sven Werners ansøgning til stillingen som professor i fysik ved Aarhus Universitet. Maskinskrevet kopi. 23. december 1937.

- Sven Werners udnævnelse til Ridder af Dannebrogsordenen 2/9 1941. Ordenskancelliet.

- Sven Werners udnævnelse til Ridder af 1. Grad af Dannebrogsordenen 6/9 1957.

Gave 2001 fra overlæge Hans Werner, Hørsholm.