Aarhus Universitets segl

Viggo Mai

Mai, Viggo:

Materiale vedr. studenterpolitik 1969/1970.

Korrespondance med Røde Mor om plakat til støtte for universitet i Hanoi, pjecer fra Venstresocialisterne (VS) om hhv. USA og Vietnam og "Studenteroprør og klassekamp. En analyse udarbejdet af venstresocialisterne 1970". Desuden af en arbejdsgruppe (vistnok KU): "Idealistisk flip. En analyse af det foreløbige studenteroprør i 70-erne". Udklip af 1969-kronik i Information: Knud Jacobsen: "Sygdom - et forsøg på en begrebsanalyse" (i forbindelse med 2. dels kritisk projekt AU), medicinerrådet: udkast til ny studiestruktur 1969. Studenterforeningen: litteraturliste til møderækken "Magtstrukturer i Danmark" (på bagsiderne er nedkradset referater af (formentlig møde-)udtalelser fra Torben Krogh, Bundgaard, Bøgh?. Organ for liste p (kommende moderate?) om misbrug af Montanus og rådsafgift. Debatoplæg fra Studenterfronten (16 s., u.å.), Studenterfrontens valgpjecer, Montanus nr. 4-6 1970, Montanus-udgivelsen: "Thoughts of Chairman Soeren" (Søren Sørensen i Maos skikkelse).

Gave 1999 fra Viggo Mai.