Aarhus Universitets segl

Villy Posborg Petersen

Petersen, Villy Posborg

      

Privatarkiv bestående af studentereksamensbevis fra Århus Katedralskole 1937, bevis for bestået filosofikum ved AU 1938, eksamensbevis 1944 fra KU (cand.med. & chir.), lægeautorisation 1944 og 4 speciallægeautorisationer 1946-1970, indbundet prisopgave 1945, doktorbrev 1952 (det første fra Det lægevidenskabelige Fakultet i ved Aarhus Universitet), indbundet personlig udgave af disputatsen, Posborg Petersens arbejder indbundet i to bind hhv. 1941-1960 og 1961-1975 (i alt 62 arbejder), bevis for Novoprisen 1978 (se også Billedsærsamling 34 ), H.H. Ussings tale ved overrækkelsen af Novoprisen og Posborg Petersens takketale, udklip om Novoprisen fra Ugeskrift f. L., diverse ansættelses- og afskedigelsesdokumenter. Desuden kopi af Posborg Petersens håndskrevne beretning 1992 om opvæksten i Hornslet (original hos Rikke Posborg).

Overdraget 2002 af Rikke Posborg, København Ø.

****

Scrapbog – Villy Posborg Petersens scrapbog er 2007 overdraget af Rikke Posborg.