Aarhus Universitets segl

Udstillingsmateriale/plancher fra Bygning 1431

I foråret 2012 er følgende planche-materiale blevet overdraget til Universitetshistorisk Udvalg:

  • 20 større udstillingsplancher med billedmateriale strækkende sig fra i hvert fald 1949 og frem til ca. 1993. Har været ophængt i parterre-etagen i Bygning 1431 fra omkring det tidspunkt, hvor bygningen blev taget i brug. Det må antages, at materialet stort set er identisk med indholdet af den første særudstilling i Steno Museet umiddelbart efter dettes indvielse. Dele af planchernes indhold var med på en stor udstilling i København i 1949.
  • Indrammede plancher med reproduktioner af et udvalg af 1931-vinderprojektets forslag. Har været ophængt i mødelokale i parterre-etagen i Bygning 1431.
  • Større indrammede plancher med bygningshistorisk indhold. Har været ophængt i mødelokale i parterre-etagen i Bygning 1431.