Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Bygningerne og Universitetsparken

Aarhus Universitets bygninger er samlet i og omkring Universitetsparken, der gennem årene er blevet udvidet en del. Den første bygning, der stod klar i 1933, ligger på et fremskudt næs på morænekløftens østlige side og rummer i dag en del af de samfundsvidenskabelige fag.

Med enkelte modifikationer har byggestilen i universitetsparken ligget fast, siden arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann i 1931 vandt den udskrevne arkitektkonkurrence. Siden 1939 har C.F. Møllers Tegnestue stået for byggeriet. I harmonisk samspil med den kuperede park danner de ensartede bygninger en smuk 'campus', der har opnået international berømmelse.

De karakteristiske gulstensbygninger i Universitetsparken rummer et samlet etageareal på 246.000 kvadratmeter. Derudover råder universitetet over en række bygninger uden for parken med et samlet etageareal på 59.000 kvadratmeter.

I Universitetsparken blev en ny bygning med fem auditorier indviet i foråret 2001. Bygningen rummer en omfattende udsmykning ved kunstneren Per Kirkeby.

Aarhus Universitet set fra øst ca. 1953.
(1) Hovedbygningen ved Ringgaden (påbegyndt 1942 og indviet 1946).
(2) Den første universitetsbygning fra 1933 og få meter til højre herfor den 1941 opførte højspændingshal.
(3) Professorvillaerne (de fire langs Katrinebjergvej opførtes 1933-34, mens den femte er fra 1947).
(4) Kvindekollegiet (kollegium VII) fra 1950 med eforboligen til venstre.
(5) Det musikvidenskabelige institut fra 1950.
(6) Naturhistorisk Museum, der blev indviet i 1941.
(7) Institutter for biokemi og fysiologi fra 1937 samt instituttet for hygiejne fra 1953 (den lyse bygning).
(8) Institutter for alm. patologi og farmakologi 1953.
(9) Kollegium I-VI med to eforboliger. I-III opførtes i 30'erne, og IV-VI i efterfølgende årti.
(10) I kælderen i de gifte studerendes kollegium på Gustav Wieds Vej 31 har forskellige institutioner med tilknytning til Universitetet haft til huse, bl.a. Studenterrådet og Journalistkursus ved Aarhus Universitet.
(Fotograf ukendt. Universitetshistorisk Udvalg).