Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

Indholdsfortegnelse - Forrige afsnit - Næste afsnit

Det Naturvidenskabelige Fakultet      (Situationen 2011 >)

 

I 1908 - 46 år før oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet - tilbød en tysk privatastronom at forære Århus Kommune sit kostbare astronomiske udstyr, hvis kommunen til gengæld ville opføre et observatorium, hvor han selv skulle være direktør.

Man modtog tilbudet - ikke mindst med henvisning til et observatoriums betydning for et kommende universitet - og tre år senere - i oktober 1911 - kunne byens borgmester ved indvielsen udtale, at man her måske havde en lille begyndelse til et universitet i Århus. Observatoriet, der er placeret på en højtliggende mark nær Marselisborg Slot syd for Århus, er tegnet af arkitekt Anton Rosen og opkaldt efter den navnkundige århusianske naturforsker Ole Rømer (1644-1710).

I årene omkring 1920, altså før Universitets-Samvirkets oprettelse, var der fra århusiansk side blevet udfoldet en del bestræbelser for at grundlægge bl.a. et naturvidenskabeligt miljø i byen. I den forbindelse havde en stærkt universitetsinteresseret fabriksdirektør stillet midler til rådighed for opkøb i udlandet af større samlinger af naturhistoriske præparater med henblik på etablering af naturvidenskabelige studiesamlinger.

Sammen med allerede eksisterende, mindre samlinger i byen kom de nyindkøbte sager - ikke mindst zoologiske præparater og mineraler - til at danne grundstamme i det naturhistoriske museum, som man indrettede i den nyopførte Læssøesgades Skoles øverste etage i 1921, og som en snes år senere fik sin egen smukt beliggende bygning nær søen i universitetsparken.

Når det trak ud så længe som til 1954 med at få oprettet Det Naturvidenskabelige Fakultet - hvor Aarhus Universitet året forinden havde rundet sit første kvarte århundrede - hang det især sammen med, at man fra statens side kun ønskede at understøtte én større fakultetsopbygning ad gangen. Fra 1953 stod Det Lægevidenskabelige Fakultet imidlertid fuldt udbygget, og man kunne derfor året efter kaste sig over opbygningen af endnu et fakultet.

Tre af de fire fakultetskonstituerende fag anno 1954 havde man i forvejen ved Aarhus Universitet, idet fysik og kemi siden 1933 havde udgjort de grundlæggende begyndelsesdiscipliner inden for Det Lægevidenskabelige Fakultet, og geografi var blevet oprettet i 1943 under Det Humanistiske Fakultet. Disse tre fag blev nu suppleret med matematik, til hvilket fag der opførtes en ny bygning. Det matematiske institut blev opført i tilknytning til den gamle hovedbygning fra 1933, men blev ret hurtigt for lille, og der måtte bygges nyt. Det måtte der naturligvis også til fysik, kemi og geografi, der ret hurtigt ekspanderede, hvad angik antallet af studerende og fagområder. Hvad sidstnævnte angår, betød fakultetsoprettelsen jo for fysik og kemi, at disse fag - skønt de naturligvis beholdt deres funktion i forhold til det lægevidenskabelige område - nu ikke længere udelukkende var 'service-fag', men selvstændige forsknings- og undervisningsfag.

I 1956 - to år efter fakultetets oprettelse - overdrog kommunen Ole Rømer-Observatoriet til Det Naturvidenskabelige Fakultet, og året efter oprettedes et professorat i astronomi. Senere kom yderligere en række fag til, bl.a. geologi, det (efterhånden) vidtfavnende fag biologi samt videnskabshistorie og datalogi - og senest idræt. Efter at der i 1985 blev lukket for tilgangen til geografistudiet, påbegyndtes afviklingen af Geografisk Institut.

Af museerne i Universitetsparken har ikke blot Naturhistorisk Museum nær kontakt til fakultetet (nemlig gennem zoologien); det samme gælder Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, som oprindelig - hvad angår det videnskabshistoriske materiale i museet - udspringer af den samling, som man allerede fra 1956 grundlagde ved Fysisk Institut, og i tilknytning til hvilken man oprettede det institut, som i dag bærer navnet Institut for Videnskabshistorie.

Steno Museet blev åbnet for publikum i 1994. Ud over museerne er der Biologisk Instituts 2.000 kvadratmeter store væksthuse i Botanisk Have, hvor enhver er velkommen til at kigge indenfor i åbningstiden. Der er i de fem væksthuse fra 1970-71 mulighed for at studere ikke færre end 4.000 forskellige typer af subtropiske og tropiske planter.

Indtil Det Naturvidenskabelige Fakultet blev oprettet i 1954, havde fysik og kemi hørt under Det Lægevidenskabelige Fakultet, men disse fag flyttedes nu til det nye fakultet, og i 1956 begyndte en egentlig fagundervisning i fysik og kemi. Fra det første hold fysikstuderende ses (f.v.) Poul Thomsen, Johannes Wilhjelm og Preben Østergaard Sørensen i gang med øvelser. (Fotograf Knud Maack Bisgård. Universitetshistorisk Udvalg) .