Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Forhistorien

En lang kamp var gået forud for starten i Århus. Gennem flere hundrede år var der med mellemrum fremkommet planer og idéer vedrørende oprettelse af et universitet i Jylland. Ikke mindst Viborg havde været inde i billedet siden 1720'erne og kom det igen 200 år senere sammen med Sønderborg, der havde været tysk siden 1864, men som i 1920 igen blev dansk. Også Kolding var på tale. Den egentlige kamp mellem disse byer tog sin begyndelse, efter at Undervisningsministeriet i 1919 havde nedsat en universitetskommission.

Denne kommission havde fået til opgave at undersøge, om der var behov for et nyt universitet i landet, hvor det i givet fald burde ligge, og hvordan det i givet fald skulle indrettes, dvs. hvilke fagområder der skulle være repræsenteret. For at påvirke opinionen udfoldedes der fra hver af de involverede byer et stort propagandaarbejde for at fremhæve egne fortræffeligheder.

Det var i denne sammenhæng, at en bred kreds af borgere fra byens erhvervsliv, organisationer og institutioner i 1921 sluttede sig sammen i organisationen "Universitets-Samvirket, Aarhus", der sammen med Århus Kommune kom til at udgøre drivkraften i kampen for at få Danmarks andet universitet placeret i Århus. Man gjorde arbejdet godt og grundigt i Århus, fik opbygget videnskabelige samlinger, etableret videnskabelige foreninger og sørgede for at få Kommunehospitalet bragt op på et niveau, så det var førende i provinsen.

Den nævnte universitetskommission sad i hele seks år, inden den endelig afgav betænkning i efteråret 1925. Den pegede på, at Københavns Universitet i høj grad kunne trænge til aflastning, et stort flertal af medlemmerne pegede på Århus som bedst egnet til kommende universitetsby, og man leverede en virksomhedsplan, der kunne startes efter. Ikke mindst blev der lagt vægt på betydningen af et "Erhvervsfakultet".

 

Universitets-Samvirkets indsamling af penge til oprettelse af et universitet foregik på mange niveauer. Byens velhavere kunne hver især tegne sig for 10.000 kr. (svarende til en årsløn for en professor), og en del gjorde det, men alle kunne være med, fx ved at købe dette postkort, som uden avance forhandledes hos alle jyske boghandlere samt i skolerne i Århus og Skanderborg amter. Prisen var 25 øre. (Universitetshistorisk Udvalg).

.