Aarhus Universitets segl

25 KAPITLER AF AARHUS UNIVERSITETS HISTORIE

 

Statsbiblioteket

I 1893 - 35 år før Århus blev universitetsby - hed det i den betænkning, som lå til grund for opførelsen af Statsbiblioteket i Aarhus, at den nye institution skulle medvirke til "at bryde den Centralisation, som hersker i vort Land" og gøre det muligt også i "Provinserne" at dyrke videnskabelige studier.

Statsbibliotekets bygning blev opført på Bispetoften ved Århus Å efter tegninger af arkitekt Hack Kampmann og blev indviet i 1902. Institutionen spillede en betydelig rolle, da spørgsmålet om et jysk universitets placering skulle afgøres. Statsbiblioteket fungerede som universitetsbibliotek i Århus allerede fra Universitetsundervisningens start i 1928 - formelt dog først fra 1934.

Erhvervsarkivet - udsprunget af Aarhus Universitet i 1940'erne - overtog huset i 1963, da Statsbiblioteket fik nye bygninger ved Universitetet. Pladsen havde gennem mange år været for trang i Statsbibliotekets oprindelige bygning, og allerede ved projekteringen af universitetets nye hovedbygning i 1942 blev der reserveret plads til biblioteket. I 1963, da Statsbibliotekets nye bygning med det markante "bogtårn" blev indviet, udlånte biblioteket 109.483 enheder; 38 år senere - i 2001 - var udlånstallet steget til 1.025.455.

Statsbiblioteket har gennem alle årene spillet en betydelig rolle for universitetet, ikke blot som universitetsbibliotek, men også på andre fronter, og ofte med udgangspunkt i de videnskabelige bibliotekarers personlige initiativer. Da fx et par af bibliotekarerne i 1906 fandt, at biskop Fredrik Nielsen, der den gang stod i spidsen for byens kamp for et universitet, ikke holdt sagen helt så brændende varm, som de kunne ønske, tog de selv et initiativ, der satte nyt liv i sagen. De indkaldte universitetsinteresserede kredse i Århus til et møde, som året efter resulterede i det såkaldte 'Wivel-møde' i København. Her fik Århus-folkene for første gang lejlighed til over for repræsentanter for Rigsdagen og Københavns Universitet at præsentere deres krav om en kommissionsbehandling af spørgsmålet om et universitet nr. to i Danmark.

Postkort fra tiden umiddelbart efter indvielsen i 1902 af Statsbiblioteket i Aarhus i arkitekt Hack Kampmanns bygning på Bispetoften. Siden 1963, hvor Statsbiblioteket flyttede op til universitetet, har Erhvervsarkivet haft til huse i bygningen.