Aarhus Universitets segl

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris blev indstiftet den 28. maj 1956 i anledning af landsretssagfører Carl Holst-Knudsens 70-års fødselsdag, hvor han fratrådte som formand for bestyrelsen for det dengang selvejende Aarhus Universitet.

Prisen blev uddelt første gang i 1958 og har siden - så vidt muligt - været uddelt den 28. maj. Oprindelig var prisen på 10.000 kr., men er i dag vokset til 100.000 kr.

Prisen uddeles uden ansøgning som hædersgave til en dansk forsker, der fortrinsvis arbejder eller har arbejdet i tilknytning til Aarhus Universitet, og som er inde i et videnskabeligt arbejde og derunder har fremlagt et eller flere betydelige resultater, der giver løfter for det fremtidige arbejde.

Prisen kan kun gives én gang til samme person.

Modtagere af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Følgende forskere har siden 1958 modtaget Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris. Ved hver forsker er angivet forskerens organisatoriske tilknytning i det pågældende år.

2022: Professor i medicin Søren Riis Paludan, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

2021: Professor i økonomi Preben Bo Mortensen, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

2020: Pga. Covid-19 blev der ikke fundet nogen modtager af prisen.

2019: Professor og tandlæge Ann Wenzel, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

2018: Professor i astronomi Jørgen Christensen-Dalsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

2018: Professor i økonomi Annette Vissing Jørgensen, University of California, Berkeley

2017: Professor i antropologi Niels Ole Bubandt, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Antropologi

2017: Professor i økonomi Bo Ernø Honoré, Princeton University

2016: Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

2016: Harold Hitchings Burbank Professor Torben Iversen, Institute for Quantitative Social Science, Department of Government, Harvard University

2015: Professor i Chemical Engineering ved Stanford University Jens Kehlet Nørskov

2015: Leder af Afd. for Eksperimentel Onkologi ved Aarhus Universitetshospital og professor ved Aarhus Universitet Jens Overgaard

2014: University Reader ved University of Cambridge og professor ved Universiteit Leiden Marie Louise Stig Sørensen

2014: Professor emeritus Ole Barndorff-Nielsen, Institut for Matematik, Aarhus Universitet

2013: Professor, dr.scient. Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience

2013: Professor Torben G. Andersen, PhD, Kellogg School of Management, Northwestern University, Illinois

2012: Forskningsdirektør, professor, dr.med. Oluf Borbye Pedersen fra The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet

2012: Professor, D.Pol.Sc. Timo Teräsvirta fra CREATES, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet

2011: Docent, dr.phil. Lise Hannestad, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

2011: Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

2010: Professor, ph.d. Bjarne Stroustrup, Texas A&M University, College of Engineering Chair Professor in Computer Science

2010: Professor, ph.d. Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut

2009: Professor, dr.med. Jens F. Rehfeld, Københavns Universitet, Institut for Klinisk Biokemi

2009: Professor, dr.scient. Bo Brummerstedt Iversen, Interdisciplinary Nanoscience Center og Kemisk Institut

2008: Professor, ph.d. Lene Hau, Harvard University

2008: Lektor, ph.d. Andreas Roepstorff, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik

2008: Professor, ph.d. Tim Bollerslev, Duke University

2007: Professor, ph.d. Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut

2006: Lektor, dr.phil. Maria Fabricius Hansen, Afdeling for Kunsthistorie

2005: Lektor, ph.d. Lars Albinus, Afdeling for Systematisk Teologi

2004: Professor Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi

2003: Ingen uddeling pga. uddeling af 5 jubilæumsfondspriser

2002: Professor, dr.med. Jens Christian Djuurhus, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning

2001: Professor, ph.d. Niels Haldrup, Institut for Økonomi

2000: Lektor, ph.d. Peter Bugge, Slavisk Institut

1998: Lektor, lic.scient. Jes Madsen, Institut for Fysik og Astronomi

1996: Lektor, cand.mag. et mag.art. Hans Jørgen Lundager Jensen, Institut for Religionsvidenskab

1994: Seniorstipendiat, dr.med. Vibeke E. Hjortdal, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning

1993: Professor, dr.scient.pol. Peter Nannestad, Institut for Statskundskab

1992: Lektor Uffe Østergaard, Historisk Institut

1991: Lektor, dr.scient. Niels Peter Revsbech, Institut for Genetik og Økologi

1990: Docent, dr.theol. Jan Lindhardt, Institut for Etik og Religionsfilosofi

1989: Reservelæge, dr.med. Thomas Ternowitz, Marselisborg Hospital, Dermatologisk afdeling

1988: Professor Jørgen Graversen, Institut for Privatret

1987: Adjunkt Flemming Mouritsen, Fagudviklingsgruppen i humanistisk børne- og ungdomskulturforskning (BUKS)

1986: Lektor, dr.phil. Poul Jørgensen, Kemisk Institut

1986: Lektor, dr.phil. Hans-Jørgen Schanz, Institut for Idéhistorie

1986: Lektor, dr.med. Peter Leth Jørgensen, Fysiologisk Institut

1986: Lektor, lic.oecon. Torben M. Andersen, Økonomisk Institut

1986: Lektor, dr.theol. Jens Holger Schjørring, Institut for Dogmatik

1984: Dr.med. Johannes Klitgaard Jakobsen, Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning

1982: Lektor Ib Madsen, Matematisk Institut

1980: Lektor, dr.scient.pol. Erik Damgaard, Institut for Statskundskab

1978: Professor, dr.jur. Stig Jørgensen, Institut for Retslære

1976: Afdelingsleder, dr.med. Tage Hjort, Institut for Medicinsk Mikrobiologi

1974: Professor, dr.philos. Kjell Johansen, Zoofysiologisk Laboratorium

1972: Afdelingsleder Johan Fjord Jensen, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

1970: Docent, dr.theol. Anders Pontoppidan Thyssen, Institut for Kirkehistorie

1968: Overlæge, dr.med. Flemming Kissmeyer-Nielsen, Århus Kommunehospital

1966: Professor, dr.jur. Poul Meyer, Institut for Statskundskab

1965: Professor Jens Lindhard, Det fysiske Institut

1962: Professor, dr.phil. Chr. Overgaard Nielsen, Molslaboratoriet

1960: Professor, dr.phil. Ad. Stender-Petersen, Institut for Slavisk Filologi

1958: Lektor, dr.theol. Johannes Sløk, Det Teologiske Fakultet