Aarhus Universitets segl

Studerende og kandidater pr. oktober 1996

Forklaring til tallene

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Humaniora i.ø.
  7. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
AU i alt 9591 9181 18772 622 573 1195


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Mat/stat 18 28 46 1 2 3
Mat/data 31 235 266 2 1 3
Mat. i.ø. 53 78 131 2 8 10
Fys/mat 40 294 334 3 13 16
Fysk/kemi 32 134 166 1 7 8
Fysik/data 3 55 58 0 3 3
Fysik i.ø. 6 34 40 0 11 11
Dat/mat 22 167 189 0 5 5
Dat/fys 4 78 82 0 0 0
Dat. i.ø. 10 126 136 0 6 6
Kemi 33 55 88 18 27 45
Kemi-bio/molekyl. 130 152 282 0 3 3
Mat/økon 90 161 251 2 17 19
Mat.plan 9 8 17 8 3 11
Biologi 476 408 884 37 20 57
Geologi 120 247 367 14 25 39
Øvrige fag 8 13 21 3 13 16
NAT i alt 1085 2273 3358 91 164 255


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Lægevidenskab 967 659 1626 82 45 127
Tandlæge 171 108 279 27 11 38
Tandteknikker 15 7 22 5 4 9
Tandplejer 108 4 112 43 1 44
SUN i alt 1261 778 2039 157 61 218


Det Teologiske Fakultet

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 584 451 1035 28 31 59
Religionsvidenskab 251 107 358 8 9 17
Semitisk filologi 25 7 32 0 0 0
TEO i alt * 860 565 1425 36 40 76


Det Humanistiske Fakultet

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Historie 233 373 606 7 3 10
Engelsk 420 133 553 17 4 21
Tysk 198 63 261 3 1 4
Fransk 207 29 236 10 0 10
Dansk og nordisk 483 202 685 10 12 22
Musik 175 183 358 16 2 18
Filosofi 96 186 282 0 2 2
Litteraturhistorie 169 95 264 4 1 5
Kunsthistorie 297 60 357 2 0 2
Etnografi 266 106 372 8 5 13
Øvige HUM fag 1194 831 2025 30 19 49
HUM i alt * 3738 2261 5999 107 49 156


Humaniora i.ø.

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medievidenskab 78 57 135 0 0 0
Kinesisk 42 25 67 1 1 2
Ungarsk 9 4 13 0 0 0
Idehistorie 70 122 192 3 3 6
Æstetik og kultur 75 28 103 8 3 11
Dramaturgi 126 55 181 2 2 4
Mid.ark 50 46 96 2 0 2
Klass.ark. 28 17 45 0 0 0
For.ark. 76 60 136 1 2 3
Spansk 140 42 182 3 2 5
Russisk 69 37 106 2 0 2
Italiensk 73 21 94 1 0 1
Klass.filo. 47 24 71 1 0 1
Inform.vid. 60 160 220 1 5 6
Finsk 9 6 15 0 0 0
Indisk.filo. 11 6 17 0 0 0
Omr.Øst. 9 23 32 0 0 0
Japansk 53 26 79 0 0 0
Portug./bras. 29 15 44 0 0 0
Serbokroatisk 5 1 6 0 0 0
Polsk 6 8 14 0 1 1
Tjekkisk 12 3 15 0 0 0
Bulgarsk 1 1 2 0 0 0
Lingvistik 67 32 99 0 0 0
Massekomm. 12 3 15 2 0 2
Nederlandsk 0 1 1 0 0 0
Køn,komm.og kultur 2 0 2 0 0 0
Indiv.tilret. 35 8 43 3 0 3
Øvrige HUM i alt 1194 831 2025 30 19 49


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Bestand okt. 1996 Afgang okt. 1996
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 311 1000 1311 33 80 113
Jura 1095 1032 2127 108 82 190
Statskundskab 543 932 1475 42 78 120
Samfundsfag 29 67 96 1 3 4
Psykologi 669 273 942 47 16 63
SAMF i alt * 2647 3304 5951 231 259 490


* Kandidattallene er excl. cand.phil´er i alt 57.