Aarhus Universitets segl

Produktion 2009-2010

Færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på hovedområder

Samlet oversigt
FAKULTET Grad Køn 2009 2010
ASB Bachelor Kvinder 441 446
Mænd 329 394
Kandidat Kvinder 397 321
Mænd 362 293
ASB Total 1.529 1.454
DJF Kandidat Kvinder 5
Mænd 1
DJF Total 6
DPU Kandidat Kvinder 249 343
Mænd 62 102
DPU Total 311 445
HUM Bachelor Kvinder 406 475
Mænd 323 268
Kandidat Kvinder 461 424
Mænd 308 288
HUM Total 1.498 1.455
NAT Bachelor Kvinder 172 206
Mænd 238 294
Kandidat Kvinder 132 112
Mænd 222 225
NAT Total 764 837
SAM Bachelor Kvinder 480 511
Mænd 395 365
Kandidat Kvinder 411 362
Mænd 296 282
SAM Total 1.582 1.520
SUN Bachelor Kvinder 219 255
Mænd 109 118
Kandidat Kvinder 280 281
Mænd 135 138
MVU Kvinder 67 60
Mænd 5 7
SUN Total 815 859
TEO Bachelor Kvinder 59 59
Mænd 23 15
Kandidat Kvinder 53 36
Mænd 29 20
TEO Total 164 130
Hovedtotal 6.663 6.706
BACHELORER
Sum af Antal År
FAKULTET Grad Køn 2009 2010
ASB Bachelor Kvinder 441 446
Mænd 329 394
ASB Total 770 840
HUM Bachelor Kvinder 406 475
Mænd 323 268
HUM Total 729 743
NAT Bachelor Kvinder 172 206
Mænd 238 294
NAT Total 410 500
SAM Bachelor Kvinder 480 511
Mænd 395 365
SAM Total 875 876
SUN Bachelor Kvinder 219 255
Mænd 109 118
SUN Total 328 373
TEO Bachelor Kvinder 59 59
Mænd 23 15
TEO Total 82 74
Hovedtotal 3.194 3.406
KANDIDATER
Sum af Antal År
FAKULTET Grad Køn 2009 2010
ASB Kandidat Kvinder 397 321
Mænd 362 293
ASB Total 759 614
DJF Kandidat Kvinder 5
Mænd 1
DJF Total 6
DPU Kandidat Kvinder 249 343
Mænd 62 102
DPU Total 311 445
HUM Kandidat Kvinder 461 424
Mænd 308 288
HUM Total 769 712
NAT Kandidat Kvinder 132 112
Mænd 222 225
NAT Total 354 337
SAM Kandidat Kvinder 411 362
Mænd 296 282
SAM Total 707 644
SUN Kandidat Kvinder 280 281
Mænd 135 138
SUN Total 415 419
TEO Kandidat Kvinder 53 36
Mænd 29 20
TEO Total 82 56
Hovedtotal 3.397 3.233
Mellemlange videregående uddannelser
Sum af Antal År
FAKULTET Grad Køn 2009 2010
SUN MVU Kvinder 67 60
Mænd 5 7
SUN Total 72 67
Hovedtotal 72 67

 

Færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

 

 

 

Antal      2009        2010    
FAKULTET GRAD   Kvinder Mænd Total   Kvinder Mænd  Total
ASB Bachelor ASB       441      329      770         446      394      840
  Kandidat ASB       397      362      759         321      293      614
ASB Total           838      691  1.529         767      687   1.454
DJF Kandidat Agrobiologi, husdyrsundhed og -velfærd                    4          1          5
    Molekylær ernæring og fødevareteknologi                    1          1
DJF Total                       5          1          6
DPU Kandidat Didaktik (materiel kultur)            5            5              7          2          9
    Didaktik (musikpædagogik)            2          4          6              6          2          8
    Didaktik (dansk)            5          2          7              8          2         10
    Didaktik (matematik)                    2            2
    Generel pædagogik          44          9        53            42         13         55
    Lifelong Learning            1          3          4            10          9         19
    Pædagogisk antropologi          38         10        48            54          9         63
    Pædagogisk filosofi            6          6        12              8          8         16
    Pædagogisk psykologi        100         18      118         138         23      161
    Pædagogisk sociologi          48         10        58            68         34      102
DPU Total           249        62      311         343      102      445
SAM Bachelor AU-HIH          55         61      116            60         57      117
    Erhvervsøkonomi          23         25        48            20         22         42
    Jura       189      114      303         162         89      251
    Psykologi       108         16      124         134         28      162
    Samfundsfag            2          2          4              7           3         10
    Statskundskab          67         91      158            98         85      183
    Økonomi          36         86      122            30         81      111
  Bachelor Total         480      395      875         511      365      876
  Kandidat AU-HIH            4           9         13              2         19         21
    Erhvervsøkonomi            6         10         16            14           8         22
    Jura       139         69      208         142         80      222
    Psykologi       146         30      176         124         35      159
    Quantitative Economics                    2             2
    Samfundsfag          10         11         21              4           5           9
    Statskundskab          73         84      157            54         81      135
    Økonomi          33         83      116            20         54         74
  Kandidat Total         411      296      707         362      282      644
SAM Total           891      691   1.582         873      647   1.520
HUM Bachelor Brasilianske studier            3             3              3             3
    Digitalt design - IT, æstetik og interaktion             1           1            11         10         21
    Dramaturgi          29           8         37            23           8         31
    Engelsk          43         32         75            50         16         66
    Etnografi og socialantropologi          58         11         69            47           9         56
    Filosofi            5         34         39              7         30         37
    Forhistorisk arkæologi            6           9         15            10           4         14
    Fransk sprog, litteratur og kultur            9             9              7             7
    Græsk            1           1           2        
    Historie          30         50         80            35         54         89
    Idehistorie            8         26         34            13         12         25
    Informationsvidenskab            8         45         53            15         41         56
    Italiensk sprog, litteratur og kultur            5             5              1           2           3
    Japanstudier            3           1           4              3           5           8
    Kinastudier            8         12         20              9           3         12
    Klassisk arkæologi            6             6              5           2           7
    Klassisk filologi            1             1               2           2
    Kunsthistorie          28           7         35            31           1         32
    Latin            1             1              2             2
    Lingvistik          11           3         14            15           5         20
    Litteraturhistorie          19         13         32            24           8         32
    Medievidenskab          23         24         47            33         17         50
    Middelalder- og renæssancearkæologi            1           5           6              6           8         14
    Musikvidenskab          14         17         31            13           7         20
    Nordisk sprog og litteratur          38         15         53            60         12         72
    Spansk og spanskamerikansk sprog, litt. og kultur          11           1         12            18           1         19
    Æstetik og kultur          22           5         27              1             1
    Østeuropastudier, russisk            3           1           4            20           9         29
    Østeuropastudier, ungarsk             1           1              1             1
    Østeuropastudier, russisk                    2             2
    Østeuropastudier, ungarsk                    1             1
    Tysk sprog, litteratur og kultur          10           1         11              9           2         11
    Østeuropastudier, polsk            2             2        
  Bachelor Total         406      323      729         475      268      743
  Kandidat Audiodesign            1         13         14               7           7
    Brasilianske studier             1           1              1             1
    Dramaturgi          13           4         17            11           6         17
    Engelsk          43         18         61            33         19         52
    Etnografi og socialantropologi          47           9         56            19           5         24
    Europastudier          29         17         46            29         11         40
    Filosofi            9         14         23              6         23         29
    Forhistorisk arkæologi            7         10         17              6           6         12
    Fransk sprog, litteratur og kultur          10           1         11            13           4         17
    Græsk                    1             1
    Historie          39         44         83            32         33         65
    Idehistorie            9         17         26              6         13         19
    Informationsvidenskab          15         37         52              1           4           5
    IT & organisationer                    7         34         41
    Italiensk sprog, litteratur og kultur            1             1              2             2
    Journalism and Media within Globalisation            5           3           8            23           8         31
    Kinastudier            3           3           6              2           3           5
    Klassisk arkæologi             3           3              4           2           6
    Klassisk filologi            1           1           2              2             2
    Kognitiv semiotik            7           7         14              6           4         10
    Kunsthistorie          28           5         33            24           4         28
    Latin                    1             1
    Lingvistik            6           1           7              3           2           5
    Litteraturhistorie          12         12         24            14           8         22
    Media Communication and Cultural Studies                    6           4         10
    Medier og kommunikation            2             2              2             2
    Medievidenskab          36         20         56            29         25         54
    Middelalder- og renæssancearkæologi          15         16         31              2           3           5
    Multimedier            2         10         12               1           1
    Musikvidenskab            9         13         22            16         14         30
    Nordisk sprog og litteratur          65         12         77            57         19         76
    Oplevelsesøkonomi          13           8         21            18           8         26
    Spansk og spanskamerikansk sprog, litt. og kultur            4             4              9             9
    Æstetik og kultur          14           4         18            15           6         21
    Østeuropastudier, russisk            3           2           5              1           1           2
    Østeuropastudier, tjekkisk                    1             1
    Tysk sprog, litteratur og kultur          10           1         11            10           2         12
    Østeuropastudier, polsk            1             1              1             1
    Digital design             2           2              3           3           6
    Journalistisk formidling            2             2              8           6         14
  Kandidat Total         461      308      769         424      288      712
HUM Total           867      631   1.498         899      556   1.455
SUN Bachelor Medicin       186         97      283         207      107      314
    Odontologi          33         12         45            48         11         59
  Bachelor Total         219      109      328         255      118      373
  Kandidat Biomedicinsk teknik (ing.)            1           2           3               3           3
    Biomedicinsk teknik (med.)            1           1           2               3           3
    Biomedicinsk teknologi             1           1              4           4           8
    Medicin       162      111      273         197      102      299
    Odontologi          28         13         41            37         18         55
    Sundhedsfag          21           4         25            18           7         25
    Sygepleje          67           3         70            25           1         26
  Kandidat Total         280      135      415         281      138      419
  MVU Klinisk Tandteknik            6           3           9              9           5         14
    Tandpleje          61           2         63            51           2         53
  MVU Total            67           5         72            60           7         67
SUN Total           566      249      815         596      263      859
TEO Bachelor Arabisk- og islamstudier            2           2           4              6             6
    Religionsvidenskab          19           5         24            28           8         36
    Teologi          38         16         54            25           7         32
  Bachelor Total            59         23         82            59         15         74
  Kandidat Religionsvidenskab            9           7         16            12           6         18
    Teologi          44         22         66            24         14         38
  Kandidat Total            53         29         82            36         20         56
TEO Total           112         52      164            95         35      130
NAT Bachelor Biologi          24         20         44            50         21         71
    Bioteknologi            5           6         11              9           6         15
    Datalogi            1         53         54              1         66         67
    Fysik          12         33         45              7         40         47
    Geologi            4           8         12              4         10         14
    Idræt          17         14         31            15         32         47
    IT                    1         21         22
    Kemi          14         28         42            22         22         44
    Matematik          12         10         22            13         26         39
    Matematik - Økonomi          17         14         31              2           6           8
    Medicinalkemi          18         11         29            18         12         30
    Molekylær medicin                  23           6         29
    Molekylærbiologi          42         19         61            38         10         48
    Nanoscience            6         21         27              3         16         19
    Teknisk fysik             1           1        
  Bachelor Total         172      238      410         206      294      500
  Kandidat Astronomi                     4           4
    Bioinformatik            1           1           2               3           3
    Biologi          36         35         71            31         21         52
    Biosystemteknologi (civilingeniør)                    1           1           2
    Byggeri (civilingeniør)            1           2           3              2         13         15
    Datalogi            7         53         60              2         53         55
    Fysik            8         15         23              4         11         15
    Geofysik            3             3        
    Geologi            4         11         15              6           6         12
    Idræt            1           3           4              1           4           5
    Kemi            9         10         19              9         11         20
    Matematik            4         10         14              4           7         11
    Matematik - Økonomi            6           1           7              4           5           9
    Medicinalkemi          10           2         12              2           4           6
    Mekanik (civilingeniør)             1           1               8           8
    Molekylærbiologi          30         18         48            36         20         56
    Multimedier (IT-Vest)            2           6           8        
    Nanoscience            4         23         27              6         20         26
    Optik og elektronik (civilingeniør)             5           5               1           1
    Procesteknologi (civilingeniør)             1           1              1           7           8
    Statistik            6             6              3           5           8
    Teknisk fysik             3           3               3           3
    Teknisk Geologi (cand.scient.techn.)             1           1        
    Teknisk Geologi (civilingeniør)             3           3        
    Teknisk IT (civilingeniør)           18         18             18         18
  Kandidat Total         132      222      354         112      225      337
NAT Total           304      460      764         318      519      837
Hovedtotal        3.827   2.836   6.663      3.896   2.810   6.706