Aarhus Universitets segl

September 2014

Månedens billede (107)

En måske nyanskaffet personvogn synes at være i centrum for de tilstedeværendes en anelse distræte opmærksomhed uden for Det Fysiske Institut en septemberdag i 1954.

Tv. ses laboratoriemester E. Olsson, i døren stud.med. Hans Hvid Hansen (i hvid kittel) og lærling Kaj Nygaard Nielsen (som kaldte sig selv ‘overlærling’) samt Poul Erik (som af 'overlærlingen' fik at vide, at han var ‘underlærling’). Th. en værkstedsmedarbej­der ved Kemisk Institut.

Billedet er taget i september 1954 af amanuensis ved Det Fysiske Institut, mag.scient. Knud Maack Bisgård, der i 1967 blev professor ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. Billedet indgår i den samling af fotografier, som Maack Bisgård i sidste del af 1990'erne overdrog til Universitetshistorisk Udvalg. Oplysningerne om personerne på billedet stammer fra fotografen.

Til højre for indgangsdøren ses i øvrigt en 1933-dørklokke, som siden efteråret 2013 har befundet sig i AU Universitetshistories varetægt.